lettergrootte wijzigen
29 jun 2018

Overeenkomst Lerend Netwerk getekend

Gisteren hebben de bestuurders c.q. vertegenwoordigers van vier ouderenzorgorganisaties de overeenkomst Lerend Netwerk ondertekend. Hiermee hebben zij officieel bekrachtigd hun kennis te willen vergroten door samen te werken en samen te leren.

‘Een lerend netwerk, wat nu weer?’ Het is geen onlogische reactie bij het horen van het initiatief vanuit het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar toch zal de eerste scepsis al snel plaatsmaken voor een positievere insteek. In deze tijd waarin de zorg voor kwetsbare ouderen almaar complexer wordt, móét je je als zorginstelling blijven ontwikkelen, je kennis verder verbreden.

Juiste omvang
En dus zochten Stichting Samen Zorgen, RijnWaal Zorggroep, Zorgcentrum St. Barbara en zorggroep Maas & Waal elkaar op om te ontdekken of ze gezamenlijk een lerend netwerk kunnen vormen. Vier organisaties die in omvang weliswaar verschillend zijn, maar elkaar vinden in ideeën, cultuur en de praktische insteek om het netwerk vorm te geven. “Met vier zorgorganisaties zijn we als netwerk klein genoeg om elkaar gemakkelijk te kunnen vinden, en groot genoeg om ook echt interessant voor elkaar te zijn”, lichtte Frank Kalisvaart, die vanuit zMW actief is als coördinator Lerend Netwerk, de samenstelling toe.

Wat gaat het netwerk brengen?
Met het ondertekenen van de overeenkomst vandaag, werd formeel het startsein gegeven voor het Lerend Netwerk. Maar wat zullen medewerkers en cliënten daar nu precies van merken? “Op korte termijn nog niet zo heel veel”, weet Kalisvaart. “Maar later steeds meer. Want medewerkers gaan gericht meelopen bij onze partnerorganisaties. Wij zullen op onze beurt hun medewerkers ontvangen. Daarnaast gaan we samen opleidingsmogelijkheden optimaliseren. En we gaan onderling kennis en methoden uitwisselen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening en bedrijfsvoering.” Leren van elkaars verschillen, bevestigd worden in overeenkomsten. Dat is feitelijk iets waar je alleen maar voor kunt zijn.

IMG_2910.JPG

(V.L.N.R.) Mw. M. Kolvenbach, directeur Zorgcentrum St. Barbara, Mw J. Hagen, directeur-bestuurder Stichting Samen Zorgen, M. Hodes, bestuurder RijnWaal Zorggroep en Mw. E. Wiersma, secretaris raad van bestuur zorggroep Maas & Waal.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten