Privacy

Wij vinden privacy van onze bewoners, cliënten en revalidanten belangrijk. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

We hebben uw persoonsgegevens nodig

Om u de juiste ondersteuning en zorg te bieden. Bijvoorbeeld uw naam en adres. Of informatie over uw gezondheid als dat noodzakelijk is.

We gebruiken deze informatie alleen als dit mag volgens de regels

Bijvoorbeeld omdat we uw toestemming hebben, als het nodig is om de zorgovereenkomst uit te voeren, omdat het moet volgens de wet, of vanwege een verantwoord algemeen belang.

We delen ook gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Wij helpen mee aan het vergroten van kennis over ziektes en behandelingen. Daarom delen we gegevens over onze ondersteuning en zorg voor wetenschappelijk onderzoek. We zorgen ervoor dat niemand kan zien over welke personen deze gegevens gaan. En we delen het alleen als het onderzoek in algemeen belang is en als we weten dat het onderzoeksinstituut zorgvuldig met data omgaat.

Als we u om toestemming kunnen vragen, doen we dat. Als dat vanwege praktische redenen niet haalbaar is, bijvoorbeeld vanwege het aantal mensen om wie het gaat, vragen we geen toestemming. Wilt u niet dat wij uw gegevens geanonimiseerd delen met onderzoekers? Dan kunt u dit aan ons doorgeven.

In ons privacyreglement leest u meer over hoe we omgaan met persoonsgegevens.