Crisiszorg

Als het niet meer veilig is om thuis te wonen, kan crisiszorg een oplossing bieden. Dat betekent dat u binnen 24 uur naar een woonlocatie gaat om snel uit een onverantwoorde situatie te komen. Crisisopname is tijdelijk en duurt meestal niet langer dan twee weken.

Aanmelden en intake

Een specialist uit het ziekenhuis of uw huisarts beoordeelt of u crisiszorg nodig heeft en meldt u aan bij een woonlocatie. U komt in aanmerking voor crisiszorg als:

Zorgbemiddelaar neemt contact op

Is duidelijk dat u tijdelijk bij zorggroep Maas & Waal komt voor crisiszorg? Dan neemt onze zorgbemiddelaar contact met u of uw contactpersoon op. Tijdens het telefoongesprek bespreekt u samen wat nodig is voor de crisiszorg. De zorgbemiddelaar checkt ook uw gegevens.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Soms heeft u zelf geen inspraak in de crisisopname. Bijvoorbeeld als u een gevaar bent voor uzelf of anderen en niet kunt beoordelen wat het beste is. Dan kan de rechter of burgemeester beslissen waar u naartoe gaat voor hulp. Dit gebeurt volgens de Wet zorg en dwang (Wzd).

Kosten

De kosten voor crisiszorg worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Gaat u na de tijdelijke crisisopname terug naar huis?

Dan betaalt uw zorgverzekeraar in de meeste gevallen de kosten.

Blijft u bij zorggroep Maas & Waal of in een andere woonlocatie wonen?

Dan wordt de crisiszorg betaald vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. Hoeveel dit is, hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast en int deze.