Wet zorg en dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Soms kunnen mensen met dementie niet inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met dementie die te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname.

‘Nee, tenzij’

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. Dit betekent dat we eerst proberen om de situatie op te lossen met vrijwillige zorg waarmee u instemt en zich niet tegen verzet. Als u dementie heeft, helpen onze zorgmedewerkers u en uw wettelijk vertegenwoordiger bij het maken van keuzes. En zij houden rekening met veiligheid en kwaliteit van leven. Dat kán betekenen dat u onvrijwillige zorg krijgt. Wij gaan daar zorgvuldig mee om en kiezen er alleen voor als het echt niet anders kan.

Met elkaar in gesprek

Als er sprake is van onvrijwillige zorg, gaan we altijd met u en uw wettelijk vertegenwoordiger in gesprek. We proberen met elkaar een goede balans te vinden tussen vrijheid, kwaliteit van leven en veiligheid. Ook bespreken we mogelijke risico’s die met vrijheid en kwaliteit van leven gepaard gaan.

Zoveel mogelijk vrijwillig

We zoeken eerst naar manieren van zorg waarmee u wel instemt en waarbij u zich comfortabel voelt. Dit vraagt om creativiteit, flexibiliteit, deskundigheid en samenwerking met de mensen om u heen. Is er geen andere oplossing? En is de onvrijwillige zorg echt nodig? Dan bespreken we dit met u en uw wettelijk vertegenwoordiger. We volgen hierbij het stappenplan uit de Wzd. Dit komt in uw zorgplan te staan. Daar zetten we ook bij hoe lang de onvrijwillige zorg duurt en wie de zorg gaat geven.

We willen de onvrijwillige zorg zo snel mogelijk verminderen en stoppen. Samen met deskundigen en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen waarmee u wel instemt.

Soms moeten we kiezen tussen veiligheid en vrijheid

En kan het nodig zijn om onvrijwillige zorg in te zetten. Bijvoorbeeld:

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon

De Wet zorg en dwang regelt ook dat u gebruik kunt maken van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoordiger ondersteunen bij vragen over onvrijwillige zorg.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

Cliëntvertrouwenspersoon van Adviespunt zorgbelang

Lisanne Reijnen
Telefoon: 06 30 40 36 21
E-mail: lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl

Kijk op de website van Adviespunt Zorgbelang voor meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.