Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op de zorgovereenkomst. Deze zorgovereenkomst gaat in op het moment dat u zorg van ons ontvangt. In de voorwaarden regelen we uw én onze rechten en plichten.

Algemene en bijzondere modules

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemene module en bijzondere modules. Het algemene deel is altijd van toepassing op de zorgovereenkomst, ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere modules zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg ontvangt.

Algemene module

Bijzondere modules