Ondersteuning voor mantelzorgers

Als mantelzorger bent u een onmisbare schakel in de zorg voor uw dierbare. Maar samen zorgen brengt ook uitdagingen met zich mee. Graag helpen wij u op weg bij het vinden van de juiste hulp en ondersteuning om te zorgen voor een goede balans.

Samen zorgen

Meer ouderen die ondersteuning en zorg nodig hebben. En er zijn steeds minder (zorg)medewerkers om dat te bieden. Dat is onze uitdaging en die van vele organisaties met wie we samenwerken. Mantelzorgers zijn daarom enorm belangrijk. We hebben elkaar nodig, en dus gaan we het sámen doen.

Steunpunten mantelzorg

Elke gemeente heeft een steunpunt mantelzorg. Bij dit steunpunt kunt u terecht voor:

 • Informatie en voorlichting
 • Advies en begeleiding
 • Emotionele steun
 • Praktische hulp
 • Vervangende zorg
 • Vergoedingen bij mantelzorg
 • Hulpmiddelen

Mantelzorgcompliment

Als blijk van waardering verstrekken gemeenten elk jaar het mantelzorgcompliment. Dit compliment kan bestaan uit een geldbedrag of cadeaubonnen. U of uw mantelzorger kan dit aanvragen via het steunpunt mantelzorg van uw gemeente.

Mantelzorgmakelaar

Welke zorg moet ik kiezen? Wat past het best? En hoe regel ik dit? Als u zorg regelt voor uw dierbare komt er vaak veel op u af. U krijgt te maken met verschillende wetten en vergoedingen. En u moet een administratie bijhouden en allerlei formulieren invullen. Dat kan enorm veel tijd kosten.

Gelukkig is er hulp beschikbaar van de mantelzorgmakelaar. Deze professional kent de weg in ‘zorgland’ en staat klaar om u te ondersteunen bij regeltaken.

Waar kan een mantelzorgmakelaar bij ondersteunen?

 • De weg wijzen naar het loket waar u moet zijn voor zorg en ondersteuning.
 • Aanvragen van voorzieningen.
 • Aanvragen van indicaties.
 • Onderhouden van contact met instanties.
 • Mogelijkheden voor vervangende mantelzorg onderzoeken.
 • Invullen van formulieren.
 • Informatie geven over vergoedingen, regelingen en de eigen bijdragen vanuit de wetten: Wmo, Zvw en Wlz.

Hoe vind ik een mantelzorgmakelaar?

U kunt de hulp van een mantelzorgmakelaar inschakelen via het steunpunt mantelzorg van uw gemeente. Ook uw huisarts, de wijkverpleegkundige of de zorgtrajectbegeleider kan u doorverwijzen naar een mantelzorgmakelaar.

Wat kost een mantelzorgmakelaar?

De mantelzorgmakelaar werkt efficiënt en kan veel doen in een paar uur. U kunt hierover van tevoren afspraken maken. Informeer bij een mantelzorgmakelaar in de regio naar het tarief. De kosten kunnen soms vergoed worden.

Vergoedingen voor mantelzorgers

Geld is een belangrijk onderwerp voor veel mantelzorgers. Uw inkomen kan lager worden, doordat u minder gaat werken. Terwijl uw kosten juist hoger worden, zoals telefoon-, reis- en zorgkosten.