Vrienden van zorggroep Maas & Waal

Wij zijn dankbaar voor de steun van diverse vriendenstichtingen! Ze organiseren activiteiten en vervullen wensen die buiten het reguliere budget van zorggroep Maas & Waal vallen. Op die manier dragen ze bij aan een fijn leven voor onze bewoners en cliënten.

Wilt u geld doneren?

De stichtingen halen zelf geld op via donateurs. Ook u kunt helpen door donateur te worden en periodiek of eenmalig een bedrag te doneren. Via een notariële schenkingsakte kunt u ook een vast bedrag voor minstens vijf jaar doneren. Het hele bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Draagt u onze cliënten en bewoners ook een warm hart toe? En wilt u dat laten blijken door de vriendenstichtingen financieel te steunen? Uw bijdrage is van harte welkom!

Neem contact op met de stichtingen of maak rechtstreeks geld over op onderstaande rekeningnummers.

Stichting Vrienden van Elisabeth

Rekeningnummer
NL51 RABO 0105 8244 88
Ten name van Stichting Vrienden van Elisabeth

Wilt u doneren?
Scan onze QR code

Contactpersoon 
Bea Steenbergen
Telefoon: 06 42 07 59 46  
E-mail: info@vriendenelisabeth.nl

Website
vriendenelisabeth.nl

Facebook

facebook.com/vriendenvanelisabeth

Stichting Vrienden van Alde Steeg

Rekeningnummer
NL78 RABO 0166 4185 44
Ten name van Stichting Vrienden van de Alde Steeg

Contactpersoon 
Henk Kersjes
Telefoon: 06 18 97 45 67 
E-mail: info@vriendenvandealdesteeg.nl

Website
vriendenvandealdesteeg.nl

Stichting Vrienden van Waelwick

Rekeningnummer
NL74 RABO 0114 9183 09
Ten name van Stichting Vrienden van Waelwick

Contactpersoon 
Arno Spin
Telefoon: 06 12 63 26 36
E-mail: a.spin4@upcmail.nl