Webwegwijzer

Wat kunt u waar vinden op deze website? Een samenvatting.

Jaarverslag

Elk jaar maken we een jaarbericht waarin we kort terugblikken. Hieronder vindt u ook de volledige verslagen.

Kwaliteit

In ons jaarverslag lees u in hoofdstuk 5 (Beleid, inspanningen en prestaties) ons kwaliteitsverslag.

Strategische koers

In een aantal koersbijeenkomsten ‘zMW in beweging’ werkten we met diverse collega’s, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad in 2023 aan de koers voor de komende jaren. Waarom is wat wij doen zo belangrijk? Voor wie? Wat willen we dan bereiken? En hoe doen we dat?