Klachten

Wij doen er alles aan om goede ondersteuning en zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten! We gaan graag met u in gesprek om uw onvrede op te lossen. Het helpt ons ook om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Als u niet tevreden bent, kunt u dat rechtstreeks bespreken met de betrokken medewerker. Deze medewerker zoekt dan samen met u naar een goede oplossing. Zo kan uw klacht snel opgelost worden.

Gesprek met leidinggevende

Bent u niet tevreden over de oplossing of vindt u het moeilijk om er met de betrokken medewerker over te praten? Dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevende van deze medewerker.

Cliëntvertrouwenspersoon

Komt u er niet uit met de betrokken medewerker? Of wilt u uw klacht niet met de betrokken medewerker en/of leidinggevende bespreken? Dan kan het fijn zijn om met de cliëntvertrouwenspersoon van zorgroep Maas & Waal te praten. Zij luistert en helpt u bij het zoeken naar een oplossing. Dit kan een bemiddelingsgesprek zijn tussen de direct betrokkenen. Of andere acties om het vertrouwen te herstellen.

Contact met cliëntvertrouwenspersoon
Ineke Salet is de cliëntvertrouwenspersoon van zorggroep Maas & Waal. U kunt haar rechtstreeks bereiken op 06 – 22 20 73 44.

Of laat een terugbelverzoek achter bij de receptie van de locatie. Dan belt de cliëntvertrouwenspersoon u binnen enkele werkdagen voor het maken van een afspraak.

Klacht indienen

U kunt een formele klacht indienen bij de bestuurder (raad van bestuur). Dit kan per brief of via e-mail. De cliëntvertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. De bestuurder laat uw klacht onderzoeken of kan bemiddeling voorstellen.

Doorlooptijd zes weken
De procedure kan zes weken duren met een eventuele verlenging van vier weken. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Ook hoort u dan of en welke maatregelen er genomen worden. En op welke termijn deze tot resultaat moeten leiden.

Stuur uw klacht naar:
Zorggroep Maas & Waal
T.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 98
6658 ZH Beneden-Leeuwen
E-mail: rvb@zmw.nl

Geschillencommissie

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het oordeel van de bestuurder na behandeling van uw klacht. Er is dan sprake van een geschil. U kunt dit geschil voorleggen aan De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Zorggroep Maas & Waal is bij deze Geschillencommissie aangesloten.

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Op de website van De Geschillencommissie Zorg vindt u meer informatie over de procedure en kunt u uw geschil online indienen.

Kosten
Het indienen van uw geschil bij De Geschillencommissie kost geld (€ 52,50). Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Hulp en diensten van de Wmo

Neemt u zorg en diensten af die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoed worden? Dan kunt u ook gebruikmaken van de klachtenregeling van uw gemeente.

Klachten Wet zorg en dwang (Wzd)

Heeft u een klacht over beslissingen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Deze klachten stuurt zorggroep Maas en Waal door naar de externe KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Deze commissie beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wzd worden genoemd. U kunt uw klacht niet rechtstreeks indienen bij de KCOZ.

Kijk op de website van KlachtenCommissie Onvrijwillige zorg (KCOZ) voor meer informatie over de procedure en de termijn van afhandeling.

Advies en ondersteuning
Als u overweegt een Wzd-klacht in te dienen, dan kunt u zicht laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang. Zij adviseren en begeleiden u in de klachtenprocedure.

Registratie klachten

Wij registreren klachten om te onderzoeken hoe we onze ondersteuning en zorg kunnen verbeteren. We verwerken de klachten anoniem. Dit betekent dat we namen van de mensen die de klacht indienen en anderen die erbij betrokken zijn, weglaten. Heeft u bezwaar tegen deze registratie? Geef het aan ons door.