Wijkverpleging

Lukt het niet meer om zelfstandig te douchen of uzelf aan te kleden? Of heeft u thuis medische zorg nodig, zoals het toedienen van medicijnen of wondverzorging? Onze wijkverpleegkundigen helpen u graag. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Wat doet een wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt als u thuis behoefte heeft aan ondersteuning en zorg. Samen met u en uw familie of mantelzorger bekijkt de wijkverpleegkundige wat u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Wat kunt u zelf, waar kunnen uw familie of mantelzorger bij helpen en waar is ondersteuning nodig van ons als zorgprofessional.

Extra kennis en ervaring van onze specialisten

Als het nodig is, kan de wijkverpleegkundige ook extra extra kennis en ervaring inzetten van onze specialisten, zoals een ergotherapeut of logopedist. Zij kunnen u helpen bij het beter leren omgaan met lichamelijke problemen of dementie.

Wijkteams met een vertrouwd gezicht

Wij werken met vaste wijkteams waardoor u altijd te maken krijgt met vertrouwde gezichten. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis, zo vaak als nodig is. Dit kan voor tijdelijke duur zijn, bijvoorbeeld na een operatie, maar ook voor langere duur.

Waar kan een wijkverpleegkundige bij helpen?

Een wijkverpleegkundige kan onder andere helpen bij:

  • Douchen en/of aankleden
  • Aanbrengen van structuur en geven van handvatten voor mensen met geheugenproblemen
  • Hulp bij het innemen van medicijnen
  • Wondzorg
  • Geven van injecties
  • Stomazorg
  • Palliatieve zorg
  • Bieden van ondersteuning en advies aan mantelzorgers
  • Coördineren van de zorg

Voor wie is wijkverpleging?

Onze wijkverpleging is voor inwoners van de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Zowel voor mensen met lichamelijke problemen als mensen met (beginnende) geheugenproblemen.

Wat kost wijkverpleging of thuiszorg?

Wijkverpleging wordt meestal vergoed via uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage en geen eigen risico. U heeft wel een indicatie en een zorgplan nodig. Dit stelt de wijkverpleegkundige voor u op.

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan worden de kosten via de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. U betaalt hiervoor wel een eigen bijdrage. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast en schrijft het bedrag van uw rekening.

Aanvragen wijkverpleging

Zorggroep Maas & Waal is aangesloten bij Zorg in mijn Wijk. Dit is een centraal loket voor het aanvragen van wijkverpleging in de regio Nijmegen. Wij bieden wijkverpleging in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. De medewerkers van het loket Zorg in mijn Wijk pakken uw aanvraag op. Ze schakelen de juiste organisatie en de juiste professional in die ermee aan de slag gaan.

Wilt u graag wijkverpleging van zorggroep Maas & Waal? Geef dit door in het online aanvraagformulier.

Gesprek met wijkverpleegkundige

Als u uw aanvraag online heeft ingediend, neemt de wijkverpleegkundige zo snel mogelijk contact met u op om een gesprek te plannen. We kijken samen met u en uw familie of mantelzorger wat uw wensen en behoeften zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ook vragen stellen en uw eventuele zorgen bespreken.

Zorgplan
Als duidelijk is welke ondersteuning en zorg u nodig heeft, stelt de wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan op. Hierin leggen we de afspraken vast die met u worden gemaakt.

Het is voor de wijkverpleegkundige niet altijd mogelijk om de zorg en ondersteuning te geven op het tijdstip dat u wenst. Zo kan hulp bij het douchen in de loop van de ochtend, maar ook in de middag plaatsvinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wachttijd
Steeds meer mensen hebben ondersteuning en zorg nodig. En er is een tekort aan medewerkers. Daardoor kan het voorkomen dat we niet aan uw aanvraag kunnen voldoen. Hierover nemen we altijd contact met u op. De wijkverpleegkundige denkt mee over een oplossing. Dit geldt niet voor medisch urgente zorg. Deze zorg krijgt altijd voorrang. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.