Aanmelden wonen met zorg

Om in een van onze woonlocaties te wonen, heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie nodig. Op basis van deze indicatie en uw zorgvraag kijken onze zorgbemiddelaars graag samen met u naar een geschikte plek met de best passende zorg.

Vast aanspreekpunt

De zorgbemiddelaars van zorggroep Maas & Waal helpen u met al uw vragen rondom wonen met zorg en het aanvragen van een Wlz-indicatie. Zij zijn uw vaste aanspreekpunt tot aan het moment dat u bij ons komt wonen.

Wachtlijst

Houd bij uw aanmelding rekening met wachttijden. De vraag naar zorg is groot en we hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar. Als er geen plek is, komt u op een wachtlijst. Hoe lang u moet wachten, hangt af van:

  • Hoeveel mensen er op de wachtlijst staan.
  • Hoeveel plekken er vrijkomen.
  • Hoe dringend u zorg nodig heeft.

Wachtstatus

Als u op de wachtlijst staat, krijgt u een wachtstatus op basis van uw situatie. Deze status zegt iets over hoe dringend uw situatie is, maar ook waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u wacht op een plek bij een locatie die uw voorkeur heeft. Hoe dringender uw situatie, hoe sneller u een plek krijgt. Meer informatie over de verschillende wachtstatussen vindt u op de website van het Zorgkantoor.

Er komt een plek vrij

Als u (bijna) bovenaan op de wachtlijst staat en er komt op korte termijn een plek vrij, dan neemt onze zorgbemiddelaar vaker contact met u op. De zorgbemiddelaar vertelt u wanneer u naar verwachting kunt verhuizen. Als de plek eenmaal beschikbaar is, verwachten wij dat u binnen acht dagen verhuist naar uw nieuwe woning. Start daarom op tijd met de voorbereiding op deze verhuizing.

Zorg krijgen terwijl u wacht

Tot er plek is, kijken wij samen met u wat u nodig heeft in de periode van het wachten. Dit is bijvoorbeeld extra zorg thuis of dagbehandeling en dagbegeleiding bij zorggroep Maas & Waal.

Wat is een Wlz-indicatie?

Een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie is een besluit van het CIZ over welke zorg u nodig hebt en hoeveel. Op basis van deze indicatie worden de kosten van de zorg vergoed. U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ.

Kosten

De kosten voor het wonen en de zorg bij zorggroep Maas & Waal worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. Hoeveel dit is, hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast en int deze. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp. Hiermee kunt u uitrekenen hoeveel u ongeveer zelf moet betalen.