Cliëntenraden

Meedenken en meepraten over hoe we de dingen doen bij zorggroep Maas & Waal. Dat kan regelmatig via klankbordgroepen en huiskamer- of rondetafelgesprekken. En officieel via de cliëntenraden. We horen graag uw mening!

Lokale cliëntenraden

Elke woonlocatie van zorggroep Maas & Waal heeft een cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraad zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners van deze woonlocatie. De raad bestaat uit bewoners, contactpersonen van bewoners of andere betrokkenen.

De leden van de raad spreken regelmatig met de hoofden van de locatie en de manager Zorg & welzijn over de dagelijkse gang van zaken in de woonlocatie. Bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, eten en drinken, activiteiten en veiligheid. Eén keer per jaar sluit ook de bestuurder van zorggroep Maas & Waal aan. De vergaderingen van de cliëntenraden zijn openbaar, dus u bent welkom om erbij aanwezig te zijn.

Centrale cliëntenraad

Naast de lokale cliëntenraden is er een centrale cliëntenraad (CCR). Deze raad zet zich in voor de belangen van álle cliënten van zorggroep Maas & Waal. De raad bestaat uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad bespreekt beleidsmatige onderwerpen en adviseert hierover. Regelmatig overlegt de cliëntenraad met de bestuurder van zorggroep Maas & Waal. De raad vergadert eens per zes weken.

Vragen?

Wilt u meer weten over de lokale cliëntenraden?
Neem dan contact op met Sandra Janssen, ondersteuner lokale cliëntenraden.

Telefoon: 0487 599 666
E-mail: sandrajanssen@zmw.nl

Wilt u meer weten over de centrale cliëntenraad?
Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Esther Paijmans.

Telefoon: 0487 599 666
E-mail: estherpaijmans@zmw.nl