lettergrootte wijzigen
08 mrt 2017

Met het oog op de TweedeKamerverkiezingen

Om deze maatschappelijk belangrijke rol ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren, vragen wij als lid van Actiz het nieuwe kabinet te investeren in voldoende middelen en reële tarieven, goed personeel en minder regels.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen dankzij aandachtige, professionele hulp. En als dat niet meer kan, liefdevolle zorg in een eigentijds verpleeghuis. Dat is wat Nederland wil voor alle Nederlanders, nu en in de toekomst. Zorggroep Maas & Waal wil net als de andere zorgorganisaties die aangesloten zijn bij ActiZ, graag aan deze vraag voldoen. En dat kunnen we. Niet alleen, maar wel met de hulp van een nieuw kabinet dat wil investeren. In voldoende middelen en reële tarieven, in goed personeel en in minder regels.

Voldoende middelen en reële tarieven
De zorg voor een groeiende groep ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag (gecombineerd met hogere kwaliteitseisen) die vanuit de samenleving wordt gevraagd, heeft een prijs. En die ligt hoger dan wat er nu aan budget beschikbaar is. Daarnaast is het tijd om de veel te ingewikkelde financieringsregels te herzien en toe te werken naar een logischer betalingssysteem. Een systeem waarbij mensen met een eigen budget zelf kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben en van welke zorgorganisatie ze die krijgen.

Goed personeel
Er is de komende tijd voor de verpleeghuizen in Nederland alleen al behoefte aan 70.000 extra werknemers (45.000 fte). En ook voor de thuiszorg worden duizenden vacatures verwacht. Deze mensen moeten gevonden worden, opgeleid en behouden. Actiz neemt graag het voortouw voor een innovatief arbeidsmarktplan waar alle betrokken partijen – Ministerie van VWS, gemeenten, onderwijsinstellingen, vakbonden – hun rol in pakken.

Minder regels
De complexiteit en uitgebreidheid van de huidige regels en bureaucratie werken verlammend. Ook dragen ze lang niet altijd bij aan betere kwaliteit van de zorg voor de bewoner van het verpleeghuis of de cliënt die thuis zorg ontvangt. Laten we de verantwoordelijkheid leggen waar deze hoort en in gesprek gaan met elkaar over wat goede ouderenzorg is. Met zo min mogelijk regels en administratieve lasten. Zodat werknemers met aandacht en in vertrouwen hun werk kunnen doen, ouderen zelf kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past, en we als maatschappij trots kunnen zijn op hoe we zorgen voor onze ouderen.

TK 2017.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 04 juli 2023 Brandbrief aan minister Helder: wij willen en het kan, doet u mee?

    Samen met 45 andere zorgaanbieders uit de provincie Gelderland stuurden we vandaag een brandbrief aan minister Helder. Wij zien een complete stilstand aankomen van de transformatie van de ouderenzorg. Wij willen graag in beweging zijn en blijven. Maar met de overheidsmaatregelen die de minister onlangs voorstelde, kan dat niet. Wij vragen dringend om haar actie en ingrijpen. Lees meer >