lettergrootte wijzigen
13 mrt 2020

Consequenties landelijke maatregelen rondom coronavirus

In aanvulling op het vorige Corona-nieuwsbericht op deze site, heeft zorggroep Maas & Waal met ingang van 12 maart nieuwe, strengere maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij rekenen daarbij op uw begrip en medewerking. Het gaat om de volgende maatregelen.

Beperken bezoek aan onze zorglocaties
Om de kwetsbare mensen die in onze zorglocaties wonen te beschermen, gelden vanaf heden strengere maatregelen.

 • Maximaal 1 bezoeker per persoon per dag. Daarbij doen wij het dringende verzoek linea recta van de ingang naar de woning en van de woning naar de uitgang te gaan – oftewel niet door het verpleeghuis dwalen. Verzoeken tot uitzonderingen bespreekt u met de EVV’er of persoonlijk begeleider.
 • Bezoek is niet toegestaan bij neusverkoudheid, keelpijn of hoesten en eventueel koorts. Ook kinderen onder de leeftijd van 5 jaar mogen niet op bezoek komen (i.v.m. vaak neusverkouden zijn).
 • Vieren van verjaardagen en andere gelegenheden in algemene ruimten is niet toegestaan. Ook op die momenten moet bezoek beperkt blijven tot 1 persoon per keer). Alternatieven kunnen worden besproken met de EVV’er.
 • Vermijd de centrale ruimten in onze zorglocaties zoveel mogelijk, zodat daar geen grote groepen mensen tegelijk bij elkaar zijn.
 • Op de afdelingen van het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum wordt geen bezoek meer toegelaten. Bezoekers zijn uitsluitend welkom in de centrale ruimte op de begane grond. Omdat we grote groepen willen vermijden, vragen wij bezoekers om zo verspreid mogelijk in de ruimte te gaan zitten.

Annuleren bijeenkomsten voor grote groepen bewoners
De grote activiteiten (zoals buffetten) gaan niet door. Activiteitenbegeleiders en medewerkers Welzijn organiseren de komende weken alternatieve programma’s waarbij activiteiten in kleine groepen van maximaal 10 bewoners worden gehouden.

Geen maaltijden in de restaurants van de zorglocaties
Om grote groepen mensen tijdens het middag- en avondeten in de restaurants te voorkomen, worden de maaltijden vanaf 16 maart naar de afdelingen en in de woningen gebracht. Door deze maatregel zijn we niet meer in staat om een keuzemenu aan te bieden; er wordt één menu geserveerd. Wij rekenen op het begrip van de bewoners hiervoor.

Open blijven dagbegeleiding en dagbehandeling
De locaties voor dagbegeleiding en dagbehandeling blijven vooralsnog open. Wel kijken we kritisch voor welke cliënten dagbegeleiding en dagbehandeling strikt noodzakelijk zijn en voor wie een andere oplossing beter of mogelijk is. Ook zorgen we ervoor dat waar nodig groepen gesplitst worden in kleine groepen in aparte ruimten.

Strenger naleven (hygiëne)maatregelen ter voorkoming van verspreiding
Gezien het belang van de hygiënemaatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus, brengen wij deze nogmaals onder de aandacht.

 • Handen desinfecteren bij binnenkomst en weggaan van de zorglocatie.
 • Niet meer groeten met een handaanraking, oftewel er worden geen handen meer geschud als teken van begroeting, bedankje of anderszins.
 • Opvolgen en extra alert zijn op hygiënemaatregelen:
  • goed handen wassen volgens de handenwasinstructie;
  • hoesten en niesen aan de binnenkant van de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken en na gebruik in afgesloten pedaalemmer gooien.

Deze maatregelen zijn in lijn met de adviezen van het RIVM en de GGD Nijmegen.
Er is binnen zorggroep Maas & Waal geen coronavirus vastgesteld, niet bij cliënten en niet bij medewerkers. Wij willen dit graag zo houden en vragen iedereen extra alert te zijn in deze periode van griep en het coronavirus. Voor actueel nieuws rondom het coronavirus kunt u de website van het RIVM raadplegen https://www.rivm.nl/coronavirus.

Alvast bedankt voor uw medewerking om samen met ons de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Coronavirus.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten