lettergrootte wijzigen
27 mrt 2020

Alleen noodzakelijke zorgverlening in de wijk

Met ingang van 26 maart zijn de teams wijkverpleging van zMW en andere zorgaanbieders (zoals Allerzorg, Vérian, TVN Zorgt, Interzorg en ZZG Zorggroep) door het coronavirus genoodzaakt alleen nog de noodzakelijke zorg te bieden. Dit is de zorg waar cliënten niet zonder kunnen omdat het anders tot onverantwoorde situaties leidt.

Gisteren hebben cliënten die thuis zorg ontvangen van zMW een brief ontvangen over de veranderingen in de wijkverpleging als gevolg van het coronavirus. Door het virus hebben steeds meer zieke mensen zorg nodig. Ook is er uitval van medewerkers. Daarnaast hebben we als zMW de verantwoordelijkheid het aantal contactmomenten waar mogelijk te beperken. Al deze ontwikkelingen samen hebben ertoe geleid dat we ons, samen met de andere aanbieders van wijkverpleging in de regio, genoodzaakt zien om de zorg waar dat kan verantwoord af te bouwen en te verminderen.

Dat betekent concreet dat de wijkverpleegkundige of -verzorgende met cliënten in gesprek gaat om de persoonlijke situatie te bespreken en te komen tot alternatieve oplossingen. Daarvoor wordt ook een dringend beroep gedaan op het sociale netwerk van cliënten om te helpen waar mogelijk - al wordt daarbij ook geadviseerd het aantal verschillende contacten zo klein mogelijk te houden. Zo kan er uitleg worden gegeven aan familie, buren of vrienden zodat zij bepaalde zorg kunnen geven en overnemen van de wijkverpleging. Ook is ondersteuning en overleg via de telefoon of videobellen mogelijk.

Hoe moeilijk ook, door goede afspraken te maken over wat echt noodzakelijk is gaan we ervan uit dat de zorgverlening aan de meest kwetsbaren thuis gegarandeerd kan blijven.

Wijkverpleging 2

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten