lettergrootte wijzigen
09 jun 2019

Week van de jonge mantelzorger

Uit recent onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat kinderen en jongeren van een familielid met ziekte, verslaving of beperking nog weinig gezien en gehoord worden door hulp- en zorgverleners. Om de kans op gezondheidsproblemen in de toekomst te verkleinen, is het belangrijk dat jonge mantelzorgers tijdig gezien en gehoord worden door hun familie, sociaal netwerk, hulpverlening en onderwijs.

Tijdens de landelijke week van de jonge mantelzorger (3 tot en met 9 juni) vragen we aandacht voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar iemand lang ziek is, een beperking heeft, depressief is of op een andere manier druk legt op de kinderen of jongeren in dat gezin. Kinderen en jongeren zien zich lang niet altijd als jonge mantelzorger en voelen zich niet altijd aangesproken door deze (beleids)term.

Hulpverleners van een zorgbehoevende hebben nog te weinig oog voor kinderen en jongeren in het gezin. De problemen die kinderen ervaren zijn soms moeilijk te zien en openbaren zich soms pas op latere leeftijd. Dit maakt het lastig om passende hulp te bieden. Hulpverleners zijn zich onvoldoende bewust van de impact van een zorgsituatie in een gezin voor een kind of jongere. 

Tijdens de week van de jonge mantelzorger kun je in Beuningen mantelzorgers aanmelden via de link: https://stg-perspectief.nl/aanmelden-mantelzorger .Zij ontvangen dan een leuke attentie!

Voor vragen of meer informatie kun je altijd contact opnemen met het steunpunt Mantelzorg van Stichting Perspectief. Zij kunnen meedenken, een luisterend oor bieden, hulp op maat of andere activiteiten aanbieden!

Perspectief Beuningen T: +31 (0)24 675 09 39 E: info@stg-perspectief.nl I: www.stg-perspectief.nl

week_van_de_jonge_mantelzorg_3_tot_9_juni_2019.png

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier