Richtlijn zorgdomotica

Om het leven van onze bewoners zo veilig en comfortabel mogelijk te maken, gebruiken wij zorgdomotica in onze woonlocaties. Denk aan: een bewonerstablet om te communiceren met zorgmedewerkers, een alarmknop of bewegingssensoren. Wij leggen u graag uit hoe wij zorgdomotica inzetten en met welk uitgangspunt.

Zorgdomotica is voor de zorg, door de zorg

Zorgdomotica maakt het mogelijk voor bewoners om zorgmedewerkers te alarmeren en met hen te communiceren. Het systeem zorgt ervoor dat de juiste zorgvraag bij de zorgmedewerker terechtkomt, waardoor wij effectiever en meer mensgericht kunnen werken.

Geen eenzijdige alarmeringen meer, maar een specifieke zorgoproep en de mogelijkheid tot interactie tussen bewoners en zorgmedewerkers. Zo draait het zorgproces weer waar het écht om gaat: het contact met elkaar. Zorgdomotica helpt bewoners om zelf de regie te behouden en zorgt voor hun veiligheid, terwijl het ook de werkdruk van zorgmedewerkers vermindert.

Niks, tenzij…

We zetten zorgdomotica pas in wanneer dit echt noodzakelijk is. Dit hangt af van de situatie en de bewoner. Dit uitgangspunt sluit ook aan bij de Wet zorg en dwang (Wzd). Zorgdomotica kan namelijk onder onvrijwillige zorg vallen. Wij bespreken en beoordelen elke situatie vanuit verschillende disciplines en leggen het genomen besluit vast in het cliëntdossier.

Evaluatie

We evalueren regelmatig of het gebruik van zorgdomotica nog nodig is. Als we oordelen dat dit niet meer nodig is, halen we het weg. Ook deze evaluatie doen we vanuit verschillende disciplines en de uitkomst leggen we vast in het cliëntdossier.

Nieuwe bewoner

Om een goed beeld te kunnen vormen van de zorgbehoefte van een nieuwe bewoner, kunnen we besluiten om de eerste dagen toezichthoudende zorgdomotica in te zetten. Dit duurt maximaal een week. Na deze periode bepalen we of inzet van zorgdomotica nodig is. Met als uitgangspunt: Niks, tenzij…

Alarm = alarm

Bij actieve alarmering, wanneer een bewoner zelf op de alarmknop drukt, volgt altijd direct een alarmbericht. Daarnaast is passieve alarmering mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een bewoner de kamer verlaat. Deze passieve alarmering zetten we alleen aan als er sprake is van een risicovolle situatie voor de bewoner of de omgeving en er een zorgmedewerker naar de situatie toe moet.

Een belangrijke voorwaarde voor de inzet van een alarmknop bij een bewoner is dat de bewoner begrijpt dat een alarmknop geen serviceknop is. De alarmknop mag alleen gebruikt worden als er ook daadwerkelijk een situatie is waarbij onze hulp direct nodig is.

Door de alarmering op deze manier in te zetten, zorgen we ervoor dat we alleen alarmen ontvangen als er ook echt sprake is van een situatie waarbij onze hulp nodig is. Een alarm is écht een alarm. Hiermee geven we onze bewoners vrijheid en eigen regie en verminderen we de druk op onze zorgmedewerkers.

Reactie op alarmen

Wij doen ons uiterste best om elk ontvangen alarmbericht zo goed mogelijk op te volgen. Door naar de bewoner toe te gaan of contact te maken met de bewoner via de spreek-luisterverbinding. Het kan gebeuren dat de zorgmedewerkers niet onmiddellijk kunnen reageren. Bijvoorbeeld omdat zij al bezig zijn met een andere bewoner. Reactietijden kunnen wij niet garanderen. Daar zijn wij graag open en eerlijk over. Naar elkaar, naar bewoners en naar wettelijk vertegenwoordigers.

Treser (GPS)

Als een bewoner gebruikmaakt van de Treser, een GPS tracker, bespreken wij per bewoner met de wettelijk vertegenwoordiger hoe de opvolging opgepakt wordt. In principe leveren de zorgmedewerkers alleen de zorg binnen de woonlocatie. Zij kunnen de woonlocatie niet verlaten.

Vallen kunnen we niet voorkomen

Waar we ook graag duidelijk over willen zijn, is dat we vallen niet kunnen voorkomen. Ook niet met de inzet van zorgdomotica, zoals een uit bed alarm. We kunnen er met zorgdomotica wel voor zorgen dat bewoners die gevallen zijn sneller opgemerkt worden. Bij bewoners met een verhoogd valrisico nemen we de inzet van een uit bed alarm mee in de overwegingen. Als het alarm gaat, wil dat niet direct zeggen dat een bewoner gevallen is, maar we gaan op dat moment wel even kijken of alles goed gaat.

Nachtzorg

Nachtrondes worden niet standaard fysiek uitgevoerd, tenzij een bewoner dit zelf wenst of als er behoefte is aan nabijheid. In dat geval wordt een controlemoment afgesproken. Met zorgdomotica zijn we in staat om nachtrondes ook digitaal en op afstand te doen. Ook hiervoor geldt dat we dit niet standaard doen, maar alleen als dit nodig is en zo wordt afgesproken met de bewoner.

Wij vinden het prima als bewoners in de nacht uit bed gaan en bijvoorbeeld over de gang wandelen. Slapen is geen verplichting of doel, maar we houden wel het welzijn van de bewoner in de gaten. Dat het dag-nachtritme goed blijft. Zo hebben bewoners eigen regie, autonomie en vrijheid.