lettergrootte wijzigen

Wie bestuurt en houdt toezicht?

Governance_Hero.jpg

Het bestuur en toezicht van zorggroep Maas & Waal is belegd bij twee raden: de raad van bestuur en de raad van toezicht. De raad van bestuur van zorggroep Maas & Waal bestaat uit één bestuurder. Deze bestuurder is verantwoordelijk voor de leiding van zorggroep Maas & Waal. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en bewaakt de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad bestaat uit vijf leden, zij hebben geen rol in de dagelijkse gang van zaken.

De bestuurder en de raad van toezicht baseren zich in hun wijze van besturen en van toezicht op de geldende versie van de Zorgbrede Governancecode (januari 2017). De Zorgbrede Governancecode gaat uit van zeven principes die binnen zorggroep Maas & Waal zijn uitgewerkt in statuten en reglementen:

  1. Visie op zorg
  2. Sturen op kernwaarden
  3. Leiderschap en goed bestuur
  4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)
  5. Inzicht hebben en geven
  6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise


Zorggroep Maas & Waal is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Deze vereniging staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan vierduizend leden werkt de vereniging aan professionalisering en ondersteuning van het toezicht (https://www.nvtz.nl/).

Raad van bestuur
Drs. Saskia Ermers MBA

rvb@zmw.nl

Raad van toezicht
Drs. Jacqueline Wijnveen (voorzitter)
Mr. Liesbeth Hemrica (vicevoorzitter)
Mr. Harrie Kuypers
Drs. Tom Rebholz
Drs. Rob Stout RA RE

rvt@zmw.nl

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 13 april 2022 Hoe gaat het met de mantelzorgers van mensen met dementie?

    ​Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland onderzoekt wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kan ze beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij voor zorgen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg invullen. Lees meer >