Wie bestuurt en houdt toezicht?

Governance_Hero.jpg

Het bestuur en toezicht van zorggroep Maas & Waal is belegd bij twee raden: de raad van bestuur en de raad van toezicht. De Zorggroep heeft een tweehoofdige raad van bestuur. Deze bestuurders zijn verantwoordelijk voor de leiding van zorggroep Maas & Waal.
De raad van toezicht adviseert en controleert de raad van bestuur van de Zorggroep en bestaat uit zeven leden. Deze leden hebben geen rol in de dagelijkse gang van zaken.

De raad van bestuur en de raad van toezicht baseren zich in hun wijze van besturen en van toezicht op de geldende versie van de Zorgbrede Governancecode (januari 2017). De Zorgbrede Governancecode gaat uit van zeven principes die binnen zorggroep Maas & Waal zijn uitgewerkt in statuten en reglementen:

  1. Visie op zorg
  2. Sturen op kernwaarden
  3. Leiderschap en goed bestuur
  4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)
  5. Inzicht hebben en geven
  6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise


De Zorggroep is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Deze vereniging staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan vierduizend leden werkt de vereniging aan professionalisering en ondersteuning van het toezicht (https://www.nvtz.nl/).

Raad van bestuur
Drs. Bert van Lingen
Drs. Saskia Ermers MBA
rvb@zmw.nl

Raad van toezicht
Drs. Ton de Goeij (voorzitter)
Drs. Jurgen van Dinteren
Mr. Liesbeth Hemrica
Mr. Harrie Kuypers
Drs. Tom Rebholz
Drs. Jacqueline Wijnveen
rvt@zmw.nl

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 18 maart 2021 Hele jaar door Hondenheuvel

    Gisteren werd Hondenheuvel voorzien van nieuwe aanplant. Daarmee is het hondenspeelveld voor Klein Waelwick het hele jaar toegankelijk voor de honden van uitlaatservice de Uitwaaiers. Lees meer >