lettergrootte wijzigen

Wat zijn onze rechten en plichten?

MW_B_0164.jpg

Als u nooit te maken heeft gehad met wonen in een zorginstelling, dan weet u waarschijnlijk niet wat er wel en niet mogelijk is. Daarom is er een folder die gaat over het wonen met zorg. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten.

In de zorgsector gelden zogenoemde zorgleveringsvoorwaarden. Als u bij zorggroep Maas & Waal zorg of diensten afneemt, sluiten wij een zorgovereenkomst met u af. Daarin staan onder meer de leveringsvoorwaarden en uw zorgplan. In de leveringsvoorwaarden kunt u ook lezen over allerlei wetgeving waar zMW zich aan moet houden. Overigens geldt in 2020 de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd, klik voor meer informatie over de huidige stand van zaken). In uw zorgplan zijn de afspraken over de zorg vastgelegd. In de leveringsvoorwaarden, die zijn vastgesteld door de landelijke organisatie van cliëntenorganisaties (LOC) en de brancheorganisaties in de zorgsector (ActiZ), zijn de rechten en plichten van ons en van u beschreven.

Wilt u meer weten over onze algemene voorwaarden en bijzondere modules voor zorg en verblijf? Dan kunt hier klikken.

Voor zorg en verblijf in de langdurige zorg en de Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan de overheid, die afhankelijk is van uw inkomen. Deze eigen bijdrage is wettelijk bepaald. In de folder van het Centraal Administratiekantoor (CAK) Wlz 2016 leest u hier meer over.

Om u nog beter te informeren over het wonen met zorg bij zorggroep Maas & Waal is er voor elke locatie een informatiemap. In deze map vindt u algemene informatie over diensten en verstrekkingen al dan niet met bijbetaling, aangevuld met specifieke locatiegebonden informatie. U kunt de informatiemap inzien bij de beschrijvingen van de locaties op deze website.

Wilt u graag onafhankelijke ondersteuning bij het regelen van de langdurige zorg (met een indicatie Wet langdurige zorg) dan kunt u terecht bij de cliëntondersteuners van MEE. In de folder ‘Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg' leest u wat de ondersteuner voor u kan betekenen.

Ook naar onze medewerkers hebben wij als zorggroep Maas & Waal plichten. Zij moeten kunnen werken in een veilige omgeving met goede faciliteiten (arbovoorwaarden). Daarnaast kunnen medewerkers gebruikmaken van een cliëntvertrouwenspersoon, een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling (voor meer informatie over de klokkenluidersregeling klikt u hier) bij klachten en ongeregeldheden. 

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten