lettergrootte wijzigen

Vrienden van zorggroep Maas & Waal

Vrienden van (ijsje eten)

Zorggroep Maas & Waal voelt zich bevoorrecht door de steun van meerdere vriendenstichtingen. Deze 'Vrienden van ...' hebben als doel het welzijn te bevorderen van cliënten die wonen in zorgcentra en verpleeghuizen. Dat doen zij door activiteiten aan te bieden en waar mogelijk wensen te vervullen, die niet uit het reguliere budget van de Zorggroep betaald kunnen worden.

De financiële middelen die de vriendenstichtingen daarvoor nodig hebben, worden door henzelf opgebracht. Onder andere door het actief werven van donateurs. Ook u kunt de vriendenstichtingen financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld door donateur te worden en jaarlijks (of eenmalig) een bedrag over te maken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via een notariële schenkingsakte schenkingen aan een vriendenstichting te doen. Hiermee zegt u minimaal vijf jaar lang een vast bedrag aan de Vrienden toe. Het gehele bedrag dat wordt gestort via een notariële schenkingsakte is onverkort fiscaal aftrekbaar.

Draagt u onze cliënten ook een warm hart toe en wilt u dat laten blijken door een financiële gift? Uw bijdrage is bijzonder welkom op onderstaande rekeningnummers!

Stichting Vrienden van Elisabeth
Rekeningnummer: 10.58.24.488 t.n.v. de Stichting Vrienden van St. Elisabeth te Beneden-Leeuwen.
Voor meer informatie over de Vrienden van Elisabeth klikt u hier.
Contactpersoon Bea Steenbergen T 06 - 42 07 59 46 of info@vriendenelisabeth.nl.

Vrienden van de Alde Steeg
Rekeningnummer: 16.64.18.544 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Alde Steeg te Beuningen. 
Voor meer informatie over de Vrienden van Alde Steeg klikt u hier.
Contactpersoon Henk Kersjes T 06 18 97 45 67 of informatie@vriendenvandealdesteeg.nl.

Vrienden van Waelwick
Rekeningnummer: 11.49.18.309 t.n.v. de Stichting Vrienden van Waelwick te Ewijk.
Voor meer informatie over de Vrienden van Waelwick klikt u hier.
Contactpersoon Arno Spin T 06 -12 63 26 36 of a.spin4@upcmail.nl.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 31 augustus 2023 Jaarbericht 2022: samen zorgen is nodig

    De komende maanden maken we plannen voor 2024. Hoe verging het ons in 2022? Corona was in 2022 bijna verdwenen uit ons dagelijks leven, de komende jaren hebben andere ontwikkelingen onze aandacht nodig. De vraag naar zorg die stijgt, het tekort aan medewerkers dat toeneemt, het aantal mantelzorgers dat daalt. Samen zorgen is nodig. Ofwel: samenzorg. Alleen dán kunnen we de zorg bieden aan onze ouderen in de regio Maas en Waal. Lees meer >