Samenwerken

Meer ouderen ondersteuning en zorg bieden, met minder medewerkers en mantelzorgers. Dat is onze uitdaging en die van vele organisaties met wie we samenwerken. We hebben elkaar nodig, dus doen we het sámen.

Samenwerken

Op vele manieren werken we samen met mensen en organisaties. Medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, Stichtingen Vrienden van, huisartsen en andere specialisten, gemeenten, welzijnsorganisaties, en meer. Ook zijn we betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden.

In het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland werken we samen aan de beste palliatieve zorg in de regio. We richten ons met alle disciplines op kwaliteit van het leven. Dit doen we in nauw overleg met bewoners, cliënten en revalidanten, naasten en zorgprofessionals. Er zijn verschillende organisaties in de regio die kunnen helpen of ondersteunen in de palliatieve fase. Samen kijken we naar welke zorg en/of hulpmiddelen nu en in de toekomst nodig zijn.

www.palliaweb.nl/netwerk-zuidgelderland/over-npzzg

Samen met 13 andere organisaties in de ouderenzorg in de regio Nijmegen, bundelen we de krachten in Netwerk Nonna. Om samen te kijken én aan te pakken hoe we voor iedereen de zorg beschikbaar, betaalbaar en passend kunnen houden. Netwerk Nonna is ontstaan met ondersteuning vanuit het Zorgkantoor VGZ en met middelen uit onder andere het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

www.netwerknonna.nl

Noel: regio Nijmegen Op Eén Lijn. Het doel is om zorg en welzijn in de regio goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De thema’s zijn preventie, kwetsbare groepen, arbeidsmarkt, digitalisering en de acute zorg. Deze ontwikkeling wordt voor een gedeelte ondersteund door regelingen ten gevolge van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

www.regionijmegenopeenlijn.nl

Het UKON is een actief samenwerkingsverband van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/ Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en twaalf ouderenzorgorganisaties. ‘Wetenschap maakt dat de zorg zichzelf steeds kan verbeteren. De zorg geeft op haar beurt maatschappelijke relevantie aan de wetenschap. Praktijk en wetenschap zijn dus altijd met elkaar verbonden’. Het UKON streeft samen naar een continue verbetering van de zorg die leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm.

www.ukonnetwerk.nl

Zeven regionale wijkzorgaanbieders hebben gezamenlijk één aanmeldpunt ingericht voor de aanvraag van wijkzorg om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten.

www.zorginmijnwijk.nl