Samen anders doen

We zetten ons ervoor in dat we samen met alle andere betrokkenen, ook in de toekomst passende ondersteuning en zorg kunnen bieden aan de inwoners van de regio Maas en Waal als zij dat nodig hebben. De maatschappelijke uitdagingen vragen van ons om dat sámen anders te doen. Zorggroep Maas & Waal is in beweging, met flexibel en daadkrachtig bestuur en toezicht.

Raad van bestuur en raad van toezicht

Onze raad van bestuur bestaat uit één bestuurder. Deze bestuurder is verantwoordelijk voor de leiding van zorggroep Maas & Waal. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur. Zij heeft geen rol in de dagelijkse activiteiten.

Raad van bestuur

Drs. Saskia Ermers MBA
rvb@zmw.nl

Raad van toezicht

Drs. Jacqueline Wijnveen (voorzitter)
Mr. Liesbeth Hemrica (vicevoorzitter)
Mr. Harrie Kuypers
Mr. drs. Hanneke Scholte
Drs. Rob Stout RA RE

rvt@zmw.nl

Governancecode Zorg

De bestuurder en de raad van toezicht baseren zich in hun taken op de Governancecode Zorg. Deze gaat uit van zeven principes die we bij zorggroep Maas & Waal hebben uitgewerkt in statuten en reglementen:

  1. Visie op zorg
  2. Sturen op kernwaarden
  3. Leiderschap en goed bestuur
  4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)
  5. Inzicht hebben en geven
  6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

Zorggroep Maas & Waal is aangesloten bij de NVTZ. Een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Door met en voor toezichthouders en raden van toezicht te werken aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.