Volledig pakket thuis en Modulair pakket thuis

Bent u verzekerd en heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Dan kunt u ervoor kiezen om zorg thuis te ontvangen met bijvoorbeeld een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt).

Volledig pakket thuis (vpt)

In De Smederij in Beuningen biedt zorggroep Maas & Waal het vpt. U woont zelfstandig in uw eigen appartement dat u huurt van Woonwaarts. Van zorggroep Maas & Waal krijgt u de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Deze zorg is vergelijkbaar met de zorg en ondersteuning die wij ook in onze verpleeghuizen geven.

Modulair pakket thuis (mpt)

Met een ‘modulair pakket thuis’ (mpt) kunt u Wlz-zorg thuis krijgen, van verschillende zorgaanbieders. U verhuist dus niet naar een van onze woonlocaties.

Wlz-indicatie

Voor het vpt en mpt heeft u een indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Welke zorg u ontvangt, hangt af van uw zorgprofiel. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbegeleiding.

Meer informatie over vpt en mpt

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemene module en bijzondere modules. Het algemene deel is altijd van toepassing op de zorgovereenkomst, ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere modules zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg ontvangt.