Leven in vrijheid

Wij vinden leven in vrijheid heel belangrijk, voor mensen met en zonder dementie. Niet achter gesloten deuren, maar verantwoord in vrijheid. Stap voor stap, passend bij de persoon. Dat draagt bij aan levensgeluk en waardig ouder worden.

Daarom zetten we leefcirkels in, een van de manieren om leven in vrijheid veilig en verantwoord mogelijk te maken. Zo voldoen we ook aan de Wet zorg en dwang (Wzd) die de rechten regelt van mensen met dementie rondom onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname.

Leefcirkels

Een leefcirkel is de ruimte waarbinnen een bewoner zo vrij en verantwoord mogelijk kan leven. Bijvoorbeeld afdeling, in het gebouw en de tuin, buurt. Binnen de leefcirkel kunnen de deuren open als dat past bij de situatie van de bewoner. Met behulp van zorgtechnologie, op basis van vertrouwen, vanuit vakkundigheid en met creativiteit: want anders kijken is anders doen.

Waardig ouder worden

Daar staan wij voor. Dat bewoners zo lang mogelijk het leven kunnen leiden dat zij wensen, met respect voor hun keuzes. Daar hoort leven in vrijheid bij.

Samen en op maat

De situatie van elke bewoner bespreken we met de bewoner, naasten en betrokken zorgmedewerkers. Omdat we allemaal willen dat leven in vrijheid fijn en verantwoord is. De ene bewoner heeft een grote leefcirkel nodig, de andere niet. Zetten we voor een bewoner een leefcirkel in? Dan staat dat in het dossier. Als er een nieuwe bewoner komt, kijken we goed welke leefcirkel passend is. Daarna bespreken we regelmatig elkaars ervaringen. Zo nodig passen we de leefcirkel aan.

Technologie: deuren open tenzij…

Soms moeten we kiezen tussen veiligheid en vrijheid. Met ons nieuwe domotica systeem kunnen we per bewoner de deuren open laten gaan. Of niet, als die vrijheid een groot risico is voor de veiligheid van de bewoner zelf, of die van de mensen om de bewoner heen.

Risico’s van het leven

We weten en accepteren dat er risico’s zijn die bij het leven in vrijheid horen. Daarover maken we afspraken met de bewoner, naasten en elkaar.

Positieve ervaringen

Diverse verpleeghuizen in Nederland haalden de afgelopen jaren de deuren van het slot. Met veel positieve ervaringen. Want achter gesloten deuren worden de meeste mensen onrustig en ongelukkig. Alleen al het idee van vrijheid geeft vaak een gevoel van geluk en rust.

Leven in vrijheid

Voor mensen met en zonder dementie. Niet achter gesloten deuren, maar verantwoord in vrijheid. Stap voor stap, passend bij de persoon. Dat draagt bij aan levensgeluk en waardig ouder worden.