Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland

logozg.gif

In het netwerk palliatieve zorg Zuid Gelderland werken allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg (de zorg in de laatste levensfase, ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd) zo goed mogelijk te organiseren. Het netwerk heeft als doel om de stromen van patiënten, zorgverleners, kennis en middelen tussen de verschillende zorgplekken (thuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice en ziekenhuis) te verbeteren. Een tweede doelstelling bestaat uit het ervoor zorg dragen dat het totale aanbod van zorg binnen het netwerk is afgestemd op de zorgvraag van terminale patiënten en hun naasten, nu en in de toekomst.

Voor meer informatie over het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland klikt u hier.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten