Dit bieden wij op het gebied van wonen met zorg en behandeling

MW_KD_0129.jpg

Zorggroep Maas & Waal beschikt over vijf zorglocaties, verspreid over het land tussen Maas en Waal (in Wamel, Beneden-Leeuwen, Druten, Ewijk en Beuningen). Binnen onze locaties onderscheiden wij units voor mensen met psychogeriatrische en somatische gezondheidsproblematiek en units voor geriatrische revalidatie. Naast een- en tweekamerappartementen hebben onze zorglocaties ook groepswoningen (kleinschalig wonen), zowel voor psychogeriatrische als somatische cliënten.

Op het gebied van tijdelijk verblijf (kortdurend wonen) bieden wij eveneens verschillende mogelijkheden. Zowel gefinancierd vanuit de Wlz (herstelgerichte zorg), de ZVW (eerstelijnsverblijf) en de Wmo (respijtzorg) als particulier (pensionarrangement).

Daarnaast biedt zorggroep Maas & Waal zowel kortdurend als langdurig verblijf met multidisciplinaire behandeling specifiek voor dak- en thuislozen in de verpleegunit De Hulsen in Nijmegen. Deze unit biedt verblijf gefinancierd vanuit de Wmo (beschermd wonen) en de Wlz (wonen met toezicht).

 • Verblijf geriatrische revalidatie

  Binnen het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum in Ewijk (locatie Waelwick) bieden wij geriatrische revalidatie. Ook zijn er mogelijkheden voor kortdurend verblijf, zoals diagnostiek, observatie en behandeling in samenwerking met de huisarts, herstelgerichte zorg en reactivering. Daarnaast bieden we dagbehandeling en poliklinische paramedische behandelingen gericht op revalidatie, herstel en behoud van functies.

 • Herstelverblijf

  Binnen al onze locaties bieden wij herstelverblijf aan. Dit najaar vindt er een uitbreiding plaats van kortdurende zorg in het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum (houd voor meer informatie deze website in de gaten!) Van herstel na een ingreep in het ziekenhuis, tot reactivering na een verergering van de lichamelijke situatie bij onder andere Parkinson, CVA, COPD, MS en dementie. Desgewenst geven we hier thuis een vervolg aan middels ons zMW Thuiszorgteam en onze paramedische behandelaars werkzaam in de eerste lijn.

 • Crisisopnames

  Crisisopvang wordt bij toerbeurt verzorgd door verschillende zorgaanbieders in de regio Nijmegen. Een cliënt kan maximaal 14 dagen gebruikmaken van de crisisopvang. In die periode wordt bekeken of de cliënt permanent naar huis kan, tijdelijk naar huis kan in afwachting van een plek in een zorginstelling, of kan blijven in een zorglocatie.

 • Verblijf palliatieve zorg

  In onze locatie in Ewijk (Waelwick), beschikken wij over meerdere eenpersoonskamers waar we palliatief-terminale zorg verlenen. Ons uitgangspunt daarbij is de omstandigheden voor de cliënt te creëren om zo thuis mogelijk te sterven.

 • Vakantie- en logeerverblijf

  Op grond van hun indicatie kunnen ouderen in aanmerking komen voor een vakantie- en logeerverblijf in een van de locaties van zMW. In het geval van respijtzorg betreft het de Wmo of de Wlz wanneer een cliënt geen gebruik maakt van indicatie Verblijf, maar wel een aantal etmalen per jaar gebruik wil maken van verblijf in een zorglocatie.
  In sommige gevallen wordt een dergelijk verblijf gefinancierd vanuit de aanvullende verzekering. Wij raden aan de cliënt contact op te laten nemen met zijn zorgverzekeraar.

 • Respijtverblijf

  Deze vorm van verblijf met zorg ter ondersteuning of het plotseling wegvallen van de mantelzorg wordt in alle locaties van zMW aangeboden. Voor deze vorm van verblijf is een indicatie vanuit de Wmo nodig.

 • Pensionarrangement

  Deze vorm van verblijf met zorg en ondersteuning bieden wij in alle zorglocaties. Niet alle vormen van kortdurend verblijf komen namelijk in aanmerking voor een indicatie en worden als zodanig gefinancierd. De kosten van het pensionarrangement komen derhalve voor rekening van de cliënt. In sommige gevallen wordt een dergelijk verblijf gefinancierd vanuit de aanvullende verzekering. Daarom raden wij aan de cliënt contact op te laten nemen met zijn zorgverzekeraar.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten