Iets betekenen voor een ander

Saskia Ermers

Saskia Ermers is sinds januari 2019 bestuurder van zorggroep Maas & Waal. In gesprek met haar gaan de woorden ‘iets betekenen voor een ander’ veelvuldig over tafel. “Hier bij zorggroep Maas & Waal ervaar ik een sfeer van betrokkenheid, vriendelijkheid en warmte. Dat zijn waarden die ik heel belangrijk vind ik de zorg voor mensen. Dat neemt niet weg dat ook wij opgaven voor de toekomst hebben."

"Mensen komen op steeds oudere leeftijd wonen bij zorggroep Maas & Waal en met een steeds complexere zorgvraag. Naast het zorgen voor voldoende kennis en vaardigheden bij onze medewerkers is een van mijn ambities om een volgende stap in persoonsgerichte zorg te maken. Om nog gerichter bezig te zijn met de cliënt of bewoner in zijn geheel: wie is nu de mens die ik hiervoor me heb?"

"We hebben daar de afgelopen jaren als zMW al echt stappen in gezet. Tijdens de laatste ISO-audit kregen we bijvoorbeeld te horen dat de externe auditoren ‘enthousiaste medewerkers aantroffen, die betrokken zijn en tot doel hebben het mensen naar de zin te maken’. Daar word ik blij van als bestuurder. Vanaf het moment dat ik hier binnenkwam, heb ik datzelfde ervaren. Aandacht, vriendelijkheid. Ja, inderdaad, dat zijn normale dingen. En tegelijkertijd ook heel veelzeggend als je dat op allerlei niveaus binnen een organisatie tegenkomt.”

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier