lettergrootte wijzigen

Hoe is medezeggenschap binnen onze organisatie geregeld?

Man en vrouw medezeggenschap.png

Medezeggenschap is binnen zorggroep Maas & Waal goed geregeld. Er is een centrale cliëntenraad, verschillende lokale cliëntenraden en een ondernemingsraad.

 • Cliëntenraad

  Medezeggenschap van cliënten is binnen zorggroep Maas & Waal op verschillende manieren geregeld. Informeel via klankbordgroepen, huiskamer- en rond-de-tafel-gesprekken. En formeel via cliëntenraden.

  Binnen iedere locatie van zorggroep Maas & Waal is een lokale cliëntenraad actief. De lokale cliëntenraad wordt gevormd door bewoners, contactpersonen van bewoners en mensen die zich betrokken tonen bij de zorg. De cliëntenraden komen op voor het algemeen belang van de bewoners, en vergaderen periodiek over allerlei onderwerpen die voor de bewoners belangrijk zijn. Tijdens deze vergaderingen schuiven regelmatig leidinggevenden aan om te overleggen en of advies te vragen of om zaken uit te leggen.

  Daarnaast organiseert de lokale cliëntenraad (samen met anderen) regelmatig huiskamer- en rondetafelgesprekken waarbij de dagelijkse gang van zaken besproken wordt. Tevens zijn er klankbordgroepen waar bewoners aan kunnen deelnemen en hun stem kunnen laten horen.

  Ook is er binnen zMW een centrale cliëntenraad. Deze wordt gevormd door afgevaardigden uit de lokale raden. In de centrale cliëntenraad worden in samenspraak met onder anderen de voorzitter van de raad van bestuur beleidsmatige onderwerpen besproken en van advies voorzien, die alle cliënten aangaan.

  U bereikt de Centrale Cliëntenraad via de ondersteuner van de CCR, Esther Paijmans, estherpaijmans@zmw.nl, en bestaat uit de volgende personen:

  Mevrouw R. Nijsse, namens Alde Steeg in Beuningen en Waelwick in Ewijk
  Mevrouw E. Bruisten, namens Alde Steeg in Beuningen
  De heer W. de Waal, namens Alde Steeg in Beuningen
  De heer H. Timmer, namens De Kasteelhof in Druten
  Mevrouw M. de Ruiter-Coppes, namens St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen
  De heer H. Visser, onafhankelijk lid
  De heer J. van Sonsbeek, onafhankelijk lid en voorzitter

 • Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad van zorggroep Maas & Waal bestaat uit medewerkers van diverse teams. De OR is er om waar nodig het beleid en in het bijzonder de arbeidsomstandigheden van medewerkers binnen zMW positief te beïnvloeden.

  Zorggroep Maas & Waal heeft een goed functionerende ondernemingsraad, die niet alleen instemmings- en adviesaanvragen behandelt, maar ook initiatieven neemt en met voorstellen komt in het kader van het arbo- en personeelsbeleid.

  De Ondernemingsraad is te bereiken via de ambtelijk secretaris, Marlieke van Leur, marliekevanleur@zmw.nl, en bestaat per 1 juni 2023 uit de volgende leden:

  An Cobussen
  Christa van Ooijen
  Conny van Coolwijk
  Esther van Zachten (voorzitter)
  Henriëtte Toebast
  Janny van Wijk
  Kathy van Gelder
  Marlieke van Leur (ambtelijk secretaris)
  Petra Kuijpers
  Roy de Swart
  Sanah Malyar
  Trees Boerakker

 

 

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten