lettergrootte wijzigen
23 dec 2022

Zorg in mijn Wijk: sneller de juiste zorg bieden

Samenwerken aan de uitdagingen in de wijkzorg. Zeven regionale zorgaanbieders zetten zich hiervoor in. Zodat cliënten sneller de juiste zorg krijgen.

Buurtzorg Nederland, Interzorg, Verzorgingshuis St. Barbara, TVN Zorgt, Verian, Veelzijdig in Zorg, zorggroep Maas & Waal en ZZG zorggroep ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. “In de wijkverpleging groeit de vraag harder dan we zorgprofessionals hebben”, vertelt Marcel de Groot, directeur wijkverpleging bij ZZG zorggroep. “Alle partners delen de visie dat samenwerking een van de antwoorden is op de toenemende vraag naar zorg.”

Nieuw jaar, nieuwe website: www.zorginmijnwijk.nl ontzorgt aanvrager van zorg
Als samenwerkende zorgorganisaties lanceren we op 16 januari 2022 de website www.zorginmijnwijk.nl. Op deze plek vraagt de verwijzer of cliënt in drie stappen zorg aan. (Wijk)verpleegkundigen van de samenwerkende zorgorganisaties bespreken iedere doordeweekse dag de binnengekomen zorgvragen in een betreffende regio. Daphne Janssen Lok, wijkverpleegkundige bij zorggroep Maas & Waal: “Door samen te werken leren we elkaars kwaliteiten beter kennen. Daardoor krijgen de zorgvragen die via het centrale aanmeldpunt binnenkomen de juiste zorg door de juiste organisatie.”

Efficiënter samenwerken voor toegankelijke zorg
Met de website is er één plek waar de zorgaanvrager meerdere zorgorganisaties bereikt. Iets waar huisartsen en transferpunten naar uitzien. Daarnaast zorgt het initiatief voor efficiëntere rijroutes. Dat scheelt de wijkverpleegkundigen kostbare tijd. Daardoor kunnen zij aan meer cliënten wijkverpleging bieden. Met het oog op de werkdruk en de krappe arbeidsmarkt is dat een belangrijk pluspunt, weet Marloes Martens, directeur Interzorg. “Als we onze zorgverleners goed in positie brengen om eigenaarschap te nemen én als zij werkplezier ervaren, komt dat uiteindelijk ook ten goede aan onze cliënten. We hebben elkaar nodig om de zorg toegankelijk te houden.”

Zorg in mijn Wijk is een pilotproject dat loopt tot mei 2023
Het is het tweede project dat de samenwerkende zorgorganisaties succesvol starten. Eerder gingen de zorgorganisaties al aan de slag met de gezamenlijke aanpak voor de avond-, nacht- en weekenddiensten in de wijk. Bij gebleken succes wordt het initiatief Zorg in mijn Wijk breder uitgerold in het Rijk van Nijmegen en voortgezet in de pilotgebieden gemeenten Druten, West Maas en Waal en in Nijmegen Dukenburg.

Ontwerp zonder titel.png

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten