lettergrootte wijzigen
06 apr 2020

zMW-verpleegkundigen in Regionaal Coronateam Wijkverpleging

De aanbieders van wijkverpleging in de regio Rijk van Nijmegen hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen het coronavirus. ZZG zorggroep, Verian, Interzorg, Allerzorg, TvN zorgt en zorggroep Maas & Waal hebben gezamenlijk op regionaal niveau een wijkverplegingsteam ingericht dat op zaterdag 28 maart van start is gegaan.

Het hoofddoel van dit regionale coronawijkverplegingsteam is om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat gebeurt door bij de instroom van cliënten de bewezen coronapatiënten te scheiden van overige cliënten en onder te brengen in dit regionale coronateam voor wijkverpleging.

Doordat steeds dezelfde zorgprofessionals bij cliënten komen die besmet zijn met het coronavirus, vermindert de kans dat het virus via zorgmedewerkers wordt verspreid. De zorgprofessionals uit het regionale coronateam komen immers niet bij cliënten thuis die geen coronabesmetting hebben.

Ook kan er efficiënter met beschermende materialen worden omgegaan. De zorgprofessionals gaan van de ene naar de andere besmette cliënt en kunnen hun beschermende kleding daardoor aanhouden.

Het onlangs ingerichte regionale team van twaalf zorgprofessionals opereert los van andere wijkteams in de regio. Binnen dit team worden de krachten van de regionale organisaties gebundeld – zowel menskracht als kennis en deskundigheid. Medewerkers van het team verzorgen zowel met het coronavirus besmette cliënten van hun ‘eigen’ organisatie als besmette cliënten van de andere thuiszorgorganisaties.

De eerste berichten zijn dat het Regionale Coronateam Wijkverpleging goed loopt. Op dit moment wordt het team verder uitgebreid. Deze week stromen ook voor het eerst twee verpleegkundigen van zMW in het Regionale Coronateam Wijkverpleging in. Er hebben zich vanuit de deelnemende aanbieders van wijkverpleging zoveel medewerkers (vrijwillig) aangemeld, dat het mogelijk is om indien nodig op te schalen naar maximaal drie teams.

tips-omtrent-het-coronavirus-en-de-verpleeghuiszorg.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 13 april 2022 Hoe gaat het met de mantelzorgers van mensen met dementie?

    ​Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland onderzoekt wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kan ze beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij voor zorgen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg invullen. Lees meer >