lettergrootte wijzigen
27 dec 2021

Wijzigingen in de Raad van Toezicht

De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur. Ook bewaakt de RvT de algemene gang van zaken in de organisatie. Met ingang van 1 januari 2022 verandert de samenstelling van de RvT van zorggroep Maas & Waal. Ton de Goeij verlaat de raad nadat zij acht jaar lang (de maximaal toegestane termijn) het voorzitterschap heeft ingevuld. Zij wordt opgevolgd door Jacqueline Wijnveen die sinds 2018 lid is van de RvT. Ook Jurgen van Dinteren neemt na twee zittingsperiodes van vier jaar afscheid van de RvT.

RvT met vijf leden
Rob Stout (1963) treedt per 1 januari 2022 toe tot de RvT. Hij heeft kennis en ervaring op financieel en bedrijfskundig gebied en op het terrein van informatietechnologie en innovatie. De hoofdfunctie van Rob Stout is partner bij Deloitte Risk Advisory B.V.
Hoewel er twee leden aftreden, kom er slechts één nieuw lid in de RvT terug. Vanaf 1 januari zal de raad met vijf leden zijn. Daarmee volgt de RvT de landelijke trend waarbij raden van toezicht uit een kleiner aantal personen bestaan om goed en efficiënt te kunnen samenwerken.

Vanaf 1 januari 2022 is dit de samenstelling van de RvT:

  • Mevr. drs. J. Wijnveen, voorzitter
  • Mevr. mr. drs. T.L. Hemrica, vicevoorzitter
  • De heer mr. H.G.G. Kuypers
  • De heer drs. Th.A.R. Rebholz
  • De heer drs. R.B. Stout RA RE
Governance_Hero.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 13 mei 2023 Het regent bij zMW!

    Gisteren, 12 mei, was het De Dag van de #Zorg, maar al de hele week stond in het teken van deze dag. Collega's kregen van hun leidinggevenden een cadeaudoos, met een zMW-paraplu, een kaart met een cadeaubon, en een doosje #complimenten. Lees meer >