lettergrootte wijzigen
02 feb 2017

Voornemen tot sluiting Huize Henricus

Huize Henricus is van oorsprong een verzorgingshuis waar de bewoners lichte zorg ontvangen. De ontwikkelingen binnen de ouderenzorg zijn erop gericht om uitsluitend mensen met een zware zorgvraag op te nemen. Deze veelal complexe zorg kunnen wij als zorggroep Maas & Waal niet bieden in Huize Henricus. De afgelopen jaren heeft Huize Henricus mede als gevolg van dit overheidsbeleid een verminderde instroom van cliënten gekend. 

Daarnaast heeft een groot deel van de huidige bewoners van Huize Henricus inmiddels zoveel zorg nodig, dat het eigenlijk niet meer verantwoord is deze ondersteuning in het zorgcentrum te blijven leveren. Deze bewoners zijn genoodzaakt in de nabije toekomst te verhuizen naar een zorglocatie waar deze zwaardere zorg wel geboden kan worden. Beide ontwikkelingen zorgen voor een versnelde leegloop van Huize Henricus.

Om te voorkomen dat er een onleefbare situatie ontstaat, zowel als het gaat om het voorzien in een aangename woonomgeving als het adequaat beantwoorden van de zorgvraag, hebben we het voornemen om Huize Henricus te sluiten. We realiseren ons heel goed dat de impact van de voorgenomen sluiting voor zowel cliënten als medewerkers groot is. Het gedwongen moeten verhuizen van woning of werkomgeving is een bijzonder pijnlijke maatregel.

Toch zijn wij van mening dat het beter is dan het (tegen beter weten in) openhouden van een mede door leegstand sterk verminderd leefbaar gebouw. Bovendien hebben we in St. Elisabeth (Beneden-Leeuwen) de mogelijkheid om de huidige bewoners van Huize Henricus als groep te huisvesten – met de voor de bewoners van Huize Henricus vertrouwde medewerkers. In het voormalige Zorghotel staan daartoe 28 eenpersoonskamers met eigen sanitair tot hun beschikking. Daarmee krijgen de bewoners bovendien de beschikking over beter op hun zorgvraag afgestemde faciliteiten (zoals domotica, een geoutilleerde oefen- en behandelruimte, een uitgebreid restaurant, en een brede keuze aan activiteiten en bezigheden). 

Vanzelfsprekend zullen de wensen en voorkeuren van iedere bewoner persoonlijk worden besproken en ingevuld. In nauw overleg met cliënten, de cliëntenraad alsmede de medewerkers zal de sluiting van Huize Henricus zijn beslag krijgen.

MW_HH_0056.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 31 augustus 2023 Jaarbericht 2022: samen zorgen is nodig

    De komende maanden maken we plannen voor 2024. Hoe verging het ons in 2022? Corona was in 2022 bijna verdwenen uit ons dagelijks leven, de komende jaren hebben andere ontwikkelingen onze aandacht nodig. De vraag naar zorg die stijgt, het tekort aan medewerkers dat toeneemt, het aantal mantelzorgers dat daalt. Samen zorgen is nodig. Ofwel: samenzorg. Alleen dán kunnen we de zorg bieden aan onze ouderen in de regio Maas en Waal. Lees meer >