29 aug 2018

Subsidie en ondersteuning voor leuke buurtideeën

Wie samen met minimaal vier andere bewoners activiteiten voor een groep buurt-, wijk- of dorpsgenoten wil organiseren, kan nu aanspraak maken op subsidie en ondersteuning van de provincie Gelderland. Het moet dan gaan om activiteiten die over een langere periode plaatsvinden, zoals samen koken voor ouderen of samen bewegen. Hiermee wil de provincie Gelderland de leefomgeving beter laten aansluiten bij de wensen van de bewoners én hun onderlinge verbondenheid versterken.

Voldoet een initiatief aan de voorwaarden (lees meer hierover op leefbaarheid.gelderland.nl), dan kan het in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 75 procent van de kosten die worden gemaakt om de activiteiten mogelijk te maken. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000.

Ook wanneer een initiatief niet in aanmerking komt voor subsidie is het interessant om contact op te nemen met de provincie. Dan kan mogelijk wel gebruikgemaakt worden van ondersteuning door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Dit is ook de organisatie waarmee het gesprek kan worden aangegaan over de subsidieaanvraag voor het buurtinitiatief.

Provincie Gelderland.png

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 30 juni 2021 Bestuurder zMW neemt na 21 jaar afscheid

    Op 8 juli neemt Bert van Lingen afscheid als bestuurder van zMW. Hij heeft de organisatie door grote veranderingen geloodst. Altijd met zorg voor een solide bedrijfsvoering en oog voor bewoners en medewerkers. Lees meer >