lettergrootte wijzigen
27 sep 2018

Spraakmakende middag over dementie

De ene bezoeker zat er voor haar moeder, de ander voor zichzelf, weer een ander voor zijn vrouw. Maar één dingen hadden alle belangstellenden van de themamiddag Doen wat nodig is in dementiezorggemeen: ze wilden meer weten over de mogelijkheden van ondersteuning en zorg wanneer dementie op je pad is gekomen.

Veel info
Op Wereld Alzheimer Dag, 21 september, had een aantal zorgverleners van zorggroep Maas & Waal in St. Elisabeth een themamiddag georganiseerd rondom dementie. Een middag bomvol informatie. Over wat dementie nu precies is. Over zorg en ondersteuning aan huis bij dementie. Over zorg en ondersteuning in het verpleeghuis bij dementie. Over de rol van mantelzorgers. Over kosten en verzekeringen.

Mantelzorger aan het woord
Een hoogtepunt vormde het interview met de partner van een mevrouw die sinds anderhalf jaar in St. Elisabeth woont. Deze meneer vertelde ontwapenend over het moeilijke moment waarop je moet beslissen dat je je partner laat opnemen. Maar ook over de activiteiten die zij nog altijd samen doen: naar de kapper gaan, dansen, familiefeestjes. En nooit is het een probleem als zij na die activiteiten terug naar St. Elisabeth moet. “Het is echt haar thuis.”

 

Themamiddag dementie

Vragen stellen
Er was alle ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen: ‘Wanneer merk je als je zorg nodig hebt?’ Een vraag waar geen standaardantwoord op te geven is. Zoals zorg tegenwoordig ook heel persoonlijk is, zo is de behoefte aan zorg ook heel persoonlijk. “Wanneer u zorg nodig hebt, ligt ook aan uw persoonlijke thuissituatie. Hebt u bijvoorbeeld een groot netwerk of juist helemaal niet? Maar als u zelf het gevoel heeft dat het te zwaar wordt, dan wordt het echt tijd om actie te ondernemen.” Een gesprek met een zorgtrajectbegeleider dementie kan in een eerder stadium al veel informatie verschaffen en daarmee duidelijkheid brengen.

Weg met de beeldvorming
Iemand anders wilde weten hoe het is gesteld met de personele bezetting binnen St. Elisabeth. ‘Ook bij ons is het lastig’, kreeg hij van een van de sprekers te horen. ‘Maar door de inzet van zzp’ers en vooral door de extra inzet van medewerkers zelf, krijgen bewoners de zorg die zij nodig hebben.’
En de veiligheid? Iemand uit het publiek stelde dat je een verpleegomgeving vandaag de dag toch eigenlijk niet veilig kunt noemen. Niet alleen de sprekers weerlegden met argumenten die stellingname. Ook ervaringsdeskundigen, zoals de eerdergenoemde mantelzorger, liet zich horen: “Mensen voelen zich hier echt thuis. Dat is dan weliswaar achter gesloten deuren, maar dat gevoel hebben ze niet. Kom maar eens kijken, dan weet u waar ik het over heb.” Vervolgens bleek dat de persoon uit het publiek eigenlijk alleen de situatie van twintig jaar geleden kende. “Dat is het beeld dat er leeft in de maatschappij”, vertelde een andere bezoeker en ervaringsdeskundige. “Ik kom hier regelmatig, hier wordt echte aandacht gegevens en ontzettend lieflijk met de mensen omgegaan.”

Gouden tip
De middag werd afgesloten met een ‘informatiemarkt’ waar de belangstellenden de verschillende sprekers hun individuele vragen konden voorleggen en informatiefolders mee naar huis konden nemen. En daarmee deed deze themamiddag exact wat de geïnterviewde mantelzorger eerder als gouden tip aan het publiek had meegegeven: “Als je wordt geconfronteerd met dementie, laat je dan goed informeren!”

 

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten