lettergrootte wijzigen
20 mrt 2020

Praktische zaken na sluiting zorglocaties voor bezoek

Gisteravond hebben wij, in lijn met de landelijke maatregelen maar met pijn in ons hart, moeten overgaan tot het sluiten van onze locaties voor bezoek ter bescherming van de kwetsbare bewoners en onze medewerkers.

Vandaag hebben wij ons intensief gebogen over de praktische gevolgen van die sluiting. Ook hebben wij veel vragen naar aanleiding van de sluiting ontvangen. In dit bericht bundelen wij de informatie die contactpersonen en andere betrokkenen hopelijk meer helderheid geeft over de vraagstukken en de oplossingen die bij deze ingrijpende maatregel horen.

Tegelijkertijd vragen wij begrip voor het feit dat voortschrijdend inzicht ervoor kan zorgen dat maatregelen de komende dagen kunnen wijzigen. Ook voor ons is dit een ongewone situatie. Wij zullen directbetrokkenen zo goed mogelijk daarvan op de hoogte blijven houden.

De persoonlijke was
Gisteravond hebben wij gecommuniceerd dat zorggroep Maas & Waal de persoonlijke was die door naasten wordt verzorgd zouden overnemen. Vandaag is gebleken dat de externe wasserij daar geen capaciteit voor heeft. Wij moeten daarom alsnog een beroep op naasten doen en rekenen op hun begrip en medewerking. Het ontvangen en ophalen van de persoonlijke was zullen wij als volgt inrichten.

  • Per 23 maart wordt een ontvangst-/uitgiftepunt ingericht buiten bij de hoofdingang van de zorglocaties. Voor Klein Waelwick in Ewijk is dat bij de hoofdingang van Waelwick.
  • Dit ontvangst-/uitgiftepunt wordt door een medewerker van zMW bemand op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur en 18.30 en 19.30 uur.
  • Op deze dagen en tijdstippen kan de contactpersoon de schone was in een afgesloten zak (bij voorkeur een vuilniszak) brengen met daarop de naam van de bewoner, de afdeling/woning en het kamernummer (mits bekend). De contactpersoon ontvangt dan de vuile was, ook in een afgesloten zak met daarop de naam, afdeling/woning en het kamernummer van de bewoner.

Attentie: dit geldt niet voor de was van bewoners van Elsenburcht 1 en 2 in St. Elisabeth. Deze was wordt verzorgd door de wasserij vanwege de griepuitbraak in die woonomgevingen.

Broodmaaltijd die bewoners zelf regelden
De boodschappen voor de broodmaaltijd die bewoners zelf regelden worden vanaf nu door zMW besteld bij onze huisleverancier. De boodschappen worden geleverd op maandag, woensdag en vrijdag. De kosten zijn voor de Zorggroep – uiteraard wordt het budget aan de bewoner tijdelijk stopgezet.

Gebruik maken van terras bij locaties of wandelen met bewoners
In verband met besmettingsgevaar kunnen we helaas niet toestaan dat bezoekers plaatsnemen op de terrassen van onze zorglocaties. We willen onze terrassen vrijhouden voor de bewoners die hier uiteraard wel gewoon gebruik van mogen maken (mits zij zich in kleine groepen begeven en onderling 1,5 m afstand houden).

Bewoners kunnen onder begeleiding van medewerkers van zMW naar buiten om te wandelen op het terrein van zMW. We kunnen helaas niet toestaan dat naasten met bewoners wandelen. Ook deze maatregel is nodig om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Omgaan met initiatieven
Het is hartverwarmend te merken hoe begaan de buitenwereld met ons is! Dat doet de bewoners en medewerkers erg goed in deze pittige tijd. Wij zijn echter genoodzaakt om de verschillende initiatieven voor extra aandacht voor de bewoners te stroomlijnen. Op dit moment hebben we onze handen vol aan het zo goed mogelijk organiseren van de consequenties van de sluiting van onze zorglocaties voor bezoek.

Iedereen met een initiatief vragen we dan ook om een mail te sturen aan klantenservice@zmw.nl met daarin een korte omschrijving van het initiatief, de naam van degene die het initiatief coördineert, het mobiel nummer en mailadres. Dan nemen we contact met die persoon op. Een reactie laat onder deze uitzonderlijke omstandigheden misschien iets langer wachten dan u van ons gewend bent.

Wij beseffen maar al te goed dat wij beslissingen nemen die emotioneel zwaar voor naasten én onze bewoners zijn. We moeten er echter alles aan doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hopen op begrip en vertrouwen op ieders medewerking.

Coronavirus_2.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten