lettergrootte wijzigen
27 mrt 2020

Mooi gebaar Henricusvrienden

Op vrijdagmiddag even voor de klok van drie werd er op de fietsenstalling voor St. Elisabeth een spandoek opgehangen om bewoners en medewerkers een hart onder riem te steken. 'Petje af voor de kanjers die hier wonen en werken' staat er op het spandoek te lezen. Een mooi gebaar van de Henricusvrienden, de vriendenstichting van het voormalige Huize Henricus in Wamel.

"Er wonen en werken hier mensen die tot drie jaar geleden in Huize Henricus werkten en woonden", verklaart Joke van Leeuwen de betrokkenheid van de Henricusvrienden. Zij vertegenwoordigt samen met Pia Jansen het bestuur van de Wamelse vriendenstichting. "Maar we willen met dit spandoek iedereen een beetje vrolijkheid in een moeilijke tijd brengen", vertelt Pia Jansen. "Het is niet niks als je hier woont en je kinderen of je partner niet meer kunt zien", vult Joke van Leeuwen aan. En zij haalt een briefje met een treffende spreuk tevoorschijn:

'Pas als de gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn,
zien we pas hoe bijzonder gewone dingen zijn.'

De dames die voor het ophangen werden bijgestaan door Sjef van Oosteren (die 34 jaar betrokken was bij de Hey-Acker, een ander huis uit het verleden van zMW) benadrukken dat medebestuurslid Nol van Dijk de grote initiator van de actie is. "Nol heeft ook de slogan verzonnen. Helaas kon hij er om gezondheidsredenen niet bij zijn vandaag." Naast het spandoek brachten de Henricusvrienden ook vrolijk opgemaakte plantenbakken mee voor in de verschillende huiskamers van St. Elisabeth. "Een beetje lente voor binnen. Ik hoop dat we hiermee zoveel mogelijk bewoners en medewerkers bereiken."

IMG_0224_website.jpg (1)

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 13 april 2022 Hoe gaat het met de mantelzorgers van mensen met dementie?

    ​Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland onderzoekt wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kan ze beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij voor zorgen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg invullen. Lees meer >