lettergrootte wijzigen
18 jun 2020

Meer contact en meer bewegingsvrijheid

Sinds afgelopen vrijdag, 11 juni, zijn al onze zorglocaties weer open voor bezoek. Na twaalf weken bezoekverbod is het heel fijn voor bewoners én naasten dat zij elkaar weer lijfelijk kunnen ontmoeten. Dat doet ook ons als zorggroep Maas & Waal goed.

Twee vaste bezoekers
Voor alle locaties geldt inmiddels ook dat er niet één maar twee vaste bezoekers per bewoner tegelijk op bezoek kunnen komen. Daarnaast blijkt de logistiek tussen de bezoeken door efficiënt te verlopen. Daardoor hebben we de bezoektijd kunnen verlengen naar een uur.

Gefaseerd naar meerdere bezoeken per week
In onze locatie Alde Steeg is in deze week van 15 juni de volgende uitbreiding van de bezoekregeling geïntroduceerd: het op meerdere momenten per week bezoeken van een naaste. Dit bezoek blijft vooralsnog voorbehouden aan twee vaste bezoekers. Met de ervaring en kennis die we opdoen in Alde Steeg zullen we de verruiming naar verwachting over twee weken kunnen invoeren in de overige zorglocaties. Zo vervolgen we stap voor stap de weg naar meer contact.

Naar buiten!
Ook de bewoners van onze locaties zelf hebben meer bewegingsvrijheid. Zij kunnen er weer zelfstandig op uit voor een wandeling of een tochtje met de scootmobiel mits zij de basisregels in coronatijd kunnen hanteren (zoals afstand houden, drukke plekken vermijden en hygiënemaatregelen naleven). Bewoners die naar buiten gaan wordt gevraagd om vooralsnog niet op bezoek te gaan bij anderen. Een bezoek aan de restaurants en terrassen van onze zorglocaties voor een kopje koffie, thee of een drankje is wel weer mogelijk.

MW_SE_0167.jpg

Samen wandelen
Vaste bezoekers kunnen ook weer gaan wandelen met de bewoner. Daarbij blijft het belangrijk om drukke plekken te vermijden en niet op bezoek te gaan bij anderen. Een gezamenlijk bezoekje aan het restaurant of het terras van de zorglocatie staat vaste bezoekers ook weer vrij.

Kapper en pedicure
Inmiddels gaan geleidelijkaan de kappers en pedicures binnen onze locaties ook weer aan het werk. Zolang het coronavirus nog rondwaart zullen er per locatie/afdeling een beperkt aantal kappers en pedicures werkzaam zijn. Dat doen we om de kring van mensen binnen onze zorglocaties zo beperkt mogelijk te houden. Een bezoek aan de kapper of pedicure in het dorp is helaas nog niet toegestaan.

Rondom de stervensfase
We zijn opgelucht dat we inmiddels de bezoekmogelijkheden rondom de stervensfase hebben kunnen uitbreiden. Alle eerstegraadsfamilieleden kunnen afscheid nemen van hun dierbare en er kan desgewenst ook gewaakt worden (door de twee vaste bezoekers).

De praatplek blijft
We handhaven de praatplek (achter glas). Zo kunnen bewoners daar desgewenst ook ander bezoek ontmoeten naast de twee vaste bezoekers die zij fysiek treffen. Mocht zich onverhoopt opnieuw een quarantainesituatie op een afdeling voordoen, dan is de Praatplek een goede uitwijkmogelijkheid voor contact tussen bewoners en naasten.

Samen invulling geven
Uit het bovenstaande blijkt dat we duidelijk stappen zetten richting het uitbreiden van bewegingsvrijheid en contacten. Zijn we daarmee terug bij de vrijheden en vanzelfsprekendheden die u en wij gewend zijn uit de fase voor corona? Helaas niet. Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep en het gegeven dat het coronavirus nog altijd aanwezig is in Nederland, kunnen we niet anders dan de contactmogelijkheden tussen naasten en hun dierbaren gefaseerd en zorgvuldig versoepelen. Wij vertrouwen erop dat we hier samen een goede invulling aan kunnen geven en hopen dat de nieuwe versoepelingen alle betrokkenen goed zal doen.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten