lettergrootte wijzigen
16 okt 2020

Maatregelen conform code ‘Ernstig’ regio Gelderland-Zuid

Het gaat niet goed met het beteugelen van het coronavirus in Nederland. Onze regio Gelderland-Zuid heeft de status ‘Ernstig’ gekregen. Dat heeft ook gevolgen heeft voor het wonen en werken binnen onze zorglocaties.

Zorggroep Maas & Waal wil de kwaliteit van leven voor bewoners zo hoog mogelijk houden. Dat begint bij het buiten de deur houden van het virus. Daarbij kan niet worden ontkomen aan extra maatregelen die voor een deel ook naasten aangaan. We hebben immers te maken met een hardnekkig probleem dat we alleen gezamenlijk onder controle kunnen krijgen. De maatregelen op een rij.

coronavirus_1620672310.jpg

 

  • Twee vaste bezoekers per a.s. zaterdag, 17 oktober

zMW doet er alles aan om de deuren van de zorglocaties open te houden voor bezoek. Ook nu we in een fase zijn aanbeland die bestempeld wordt als ernstig. Wel zien we ons genoodzaakt het aantal bezoekers in onze bezoekregeling bij te stellen naar twee vaste personen. Hierdoor wordt het aantal bewegingen van verschillende personen binnen onze locaties verkleind. Tegelijkertijd blijven naasten in de gelegenheid hun dierbaren te bezoeken. De aangepaste bezoekregeling gaat in op zaterdag 17 oktober a.s.

Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om in individuele gevallen van deze maatregel af te wijken als de (mentale) gesteldheid van een bewoner in het geding is. 

  • Praatplekken

Omdat we begrijpen dat er naast de twee vaste bezoekers waarschijnlijk anderen zijn die een dierbare bewoner willen bezoeken, worden er voorbereidingen getroffen om bij iedere zorglocatie een Praatplek in te richten. We verwachten de praatplekken voor het weekend van 24 oktober in gebruik te kunnen nemen. 

  • Videobellen

Alle afdelingen beschikken over een tablet waarmee een videoverbinding met een tablet of telefoon kan worden gelegd. Hoewel dit contact niet het echte ontmoeten vervangt, kan het wel een mooie aanvulling daarop vormen.

  • Eropuit gaan door bewoners

Een wandeling doet goed. Dat kan ook gerust een gezamenlijke wandeling in de omgeving zijn. Van belang is daarbij drukke plekken te vermijden! Het op bezoek gaan bij anderen wordt in verband met besmettingsrisico's ontraden. 

  • Verder blijft belangrijk …

De 1,5-meterafstandsregel in acht te nemen; Niet op bezoek te komen bij klachten van de bezoeker en/of huisgenoten, na contact met een positief getest persoon en gedurende de tien dagen quarantaine na een reis naar een land met code oranje of rood; En een mondkapje gedurende het bezoek aan onze zorglocaties te dragen.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen voor alle betrokkenen impact hebben. Het evenwicht tussen het beschermen van onze bewoners enerzijds en hun kwaliteit van leven anderzijds, is delicaat. We blijven rekenen op uw begrip en medewerking en hopen dat de landelijke en regionale maatregelen effect hebben zodat de beperkingen over vier weken weer versoepeld kunnen worden.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 31 augustus 2023 Jaarbericht 2022: samen zorgen is nodig

    De komende maanden maken we plannen voor 2024. Hoe verging het ons in 2022? Corona was in 2022 bijna verdwenen uit ons dagelijks leven, de komende jaren hebben andere ontwikkelingen onze aandacht nodig. De vraag naar zorg die stijgt, het tekort aan medewerkers dat toeneemt, het aantal mantelzorgers dat daalt. Samen zorgen is nodig. Ofwel: samenzorg. Alleen dán kunnen we de zorg bieden aan onze ouderen in de regio Maas en Waal. Lees meer >