01 sep 2016

Het Hoogste Woord

Bert van Lingen is het boegbeeld van de organisatie; ook al acteert hij liever vanuit de achtergrond. De voorgrond is immers voor cliënten en de medewerkers. Gevraagd naar zijn rol binnen het project Doen wat nodig is! wordt dat mooi duidelijk: “Ik draag de visie uit, kijk of die vorm krijgt in wat wij doen als organisatie. Maar daadwerkelijk inhoud krijgt het programma op de afdelingen. Om aan te sluiten bij de titel van deze rubriek: de cliënt – de bewoner – mag het hoogste woord hebben wat mij betreft.”

 

Bert van Lingen.jpg

Energie
Kort voor zijn vakantie vindt Bert van Lingen nog even tijd om in het kader van deze rubriek te praten over Doen wat nodig is! Het programma draait inmiddels ruim een jaar. Lang genoeg om de eerste effecten binnen de verschillende afdelingen te zien. Te kort om op de lauweren te rusten. “Dat is de uitdaging – en ook de worsteling – met een programma als Doen wat nodig is! In het begin komt het goed op gang; maar op gegeven moment stokt het omdat we terugvallen in de routine. Als je dus verandering wilt, moet je daar energie in blijven stoppen.”

Deskundigheid
Cliënten die het voor het zeggen hebben als het gaat om hun eigen zorg. Die aangeven wat ze belangrijk vinden en willen. En een organisatie met medewerkers die daarbij zo goed mogelijk proberen aan te sluiten. Dat is volgens Bert het uitgangspunt van Doen wat nodig is! Toch mag je dat niet een-op-een vertalen naar ‘U vraagt, wij draaien’, vindt hij. “In zorg zitten natuurlijk ook aspecten waarin wij deskundig zijn. Wij moeten zorgen dat het verblijf veilig is, dat mensen de zorg krijgen die voor hen noodzakelijk is. En dat dit volgens de laatste standaarden gebeurt. De kunst is nu om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden, en dat zorg daar naadloos ingeweven wordt. Zo wordt hun leven wel comfortabeler, maar niet bepaald door zorg. We willen niet dat mensen anders moeten gaan wonen en leven, omdat ze naar een zorglocatie verhuizen. Wij willen goede zorg en behandeling toevoegen aan hun leven.”

Ruimte geven
Dat heeft ook invloed op andere diensten dan de zorg, vertelt Bert. Als voorbeeld noemt hij de facilitaire dienst. “Standaardvoeding op een standaardtijdstip past niet meer. Het idee dat je per se om 17 uur de broodmaaltijd moet eten, daar moeten we echt vanaf. Daar moet meer beweging en variatie in komen.” Hoe het dan wel moet, weet Bert niet. “Dan ga ik het bedenken voor een ander en dat is niet de bedoeling. We willen juist ruimte geven aan dingen die mensen zelf willen.” 

Routine moet flexibeler
Aan die ruimte zit wel een grens. Niet alles kan tot op individueel niveau volledig variabel gemaakt worden. “Maar we kunnen wel veel meer ruimte bieden dan nu het geval is. De strakke routine moet veel flexibeler worden. Dat vraagt ook om een verandering van de organisatieonderdelen die om de zorg heen bewegen. En uiteindelijk heeft dat zelfs effect op mijn werk en de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd. Er komt namelijk meer beweging van onderaf die ruimte moet krijgen. Dat betekent ook iets voor de wijze waarop de besturing moet worden ingericht.”

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 30 juni 2021 Bestuurder zMW neemt na 21 jaar afscheid

    Op 8 juli neemt Bert van Lingen afscheid als bestuurder van zMW. Hij heeft de organisatie door grote veranderingen geloodst. Altijd met zorg voor een solide bedrijfsvoering en oog voor bewoners en medewerkers. Lees meer >