lettergrootte wijzigen
02 mei 2017

Handreikingen Steunpunt Mantelzorg Beuningen

Zo organiseert het Steunpunt diverse informatiebijeenkomsten en stimuleert het contact onder lotgenoten. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Persoonlijk gesprek
Alle mantelzorgers kunnen een beroep doen op de medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg. Zij gaan met u in gesprek om te onderzoeken op welke manier u als mantelzorger ontlast kunt worden zodat u de zorg voor uw partner, ouder, kind of iemand anders kunt volhouden.

Vervanging mantelzorg thuis 
Getrainde vrijwilligers nemen op verzoek een dagdeel van de mantelzorger over, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Dit kan voor zowel volwassenen en ouderen als voor gezinnen met kinderen met een beperking. 

Ondersteuningsinlopen in elke kern
In elke kern zijn ondersteuningsinlopen: de Molensoos in Beuningen, de Hartensoos in Ewijk, de Kloostersoos in Weurt en de Paulussoos in Winssen. Dit geeft mantelzorgers de gelegenheid om wekelijks een aantal uren tijd voor zichzelf te hebben. De soos is er voor mensen met een ondersteuningsbehoefte en wordt begeleid door professionals en vrijwilligers. Voor de toegang is geen indicatie nodig. Loop een keer binnen! 

Cursussen en informatiebijeenkomsten omgaan met dementie
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in alle kernen in de gemeente Beuningen informatie-bijeenkomsten en cursussen ‘Omgaan met dementie’. Heeft uw partner of een van uw ouders dementie? Of bent u op een andere manier betrokken bij iemand met dementie? En wilt u meer grip krijgen op het veranderde gedrag? Meldt u zich dan aan voor een informatiebijeenkomst of cursus 'Omgaan met dementie'. Deze worden verzorgd door Sharon Tjon (Home Instead). 

 

Steunpunt Mantelzorg.png

Informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact voor mantelzorgers
In de nieuwsbrieven van het Steunpunt Mantelzorg vindt u informatie over diverse informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact. 

Aandacht voor jonge mantelzorgers
Een op de zes jongeren zorgt voor een zieke, depressieve of verslaafde ouder of neemt die werk uit handen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de GGD Gelderland-Zuid. Om het gezin draaiende te houden, doen de jongeren extra dingen, zoals koken of voor broertjes of zusjes zorgen. Ben of ken je een jonge mantelzorger? Neem dan gerust contact op met het Steunpunt Mantelzorg Beuningen. Jonge mantelzorgers worden individueel of groepsgewijs geholpen. 

Mantelzorgers op het werk
Het Steunpunt organiseert informatieavonden voor mantelzorgers die werken. Welke wettelijke regelingen zijn er voor mantelzorgers? Hoe maak je het bespreekbaar op je werk?

Huishoudelijke zorg voor overbelaste Mantelzorgers
Overbelaste mantelzorgers kunnen voor zichzelf voordelig huishoudelijke hulp inkopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Team Beuningen. 

Respijtzorg (tijdelijk vervangen van de mantelzorger)
Er zijn mogelijkheden om een mantelzorger die er even tussenuit wil, tijdelijk te vervangen. Dat kan thuis of op een logeeradres (kijk voor meer informatie over respijtzorg door zorggroep Maas & Waal hier). 

Mantelzorgplant en verwenpakket
Ieder jaar wordt in november op de Dag van de Mantelzorg aan alle mantelzorgers die aangemeld worden een plant uitgedeeld. Daarnaast ontvangen alle mantelzorgers die bij het Steunpunt Mantelzorg bekend zijn in het voorjaar een attentie om hen te bedanken voor hun inzet als mantelzorger.

Theatervoorstelling
Elk jaar organiseert Stichting Perspectief een theatervoorstelling voor mantelzorgers. Bent u geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg? Dan ontvangt u bericht wanneer de voorstelling plaatsvindt. 

Alzheimer Café
In Beuningen is een Alzheimer Café. Daar komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. Elke 2e maandagavond van de maand in de Vrijboom (zie ook de agenda op deze site). 

DemenTalent
Er wordt gestart met DemenTalent. Samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt gezocht naar mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Doel is om de mensen met dementie mee te laten doen in de maatschappij en de mantelzorger te ontlasten.

Dagverzorging ’t Proathuis en Personnebos
Ter ontlasting van de mantelzorgers zijn er in twee locaties voor dagverzorging voor inwoners die ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Dit alles in een huiselijke en gezellige sfeer. Daarmee kan de mantelzorger of partner die dag even 'de accu opladen'.

Wilt u gebruikmaken van een van deze mogelijkheden of vindt u het fijn als de mantelzorg-ondersteuner bij u thuis langskomt om de mogelijkheden te bespreken? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Perspectief via 024 – 675 09 39 of via info@stg-perspectief.nl.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten