lettergrootte wijzigen
27 nov 2017

Geen zorgtrajectbegeleider dementie? Meld het!

Mensen met (een vermoeden van) dementie hebben via hun zorgverzekering recht op zorgtrajectbegeleider dementie. Helaas moet daar vaak lang op gewacht worden. Daarom roepen Alzheimer Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit op om lang wachten te melden. Dat kan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) via https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/ of telefonisch via 088 – 770 87 70.

Zorgtrajectbegeleiders zijn belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Zij geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen hulp in als dat nodig is. Daarom is het belangrijk dat bij (een vermoeden van) dementie snel een zorgtrajectbegeleider ingeschakeld wordt.

Zorgtrajectbegeleiding (ook wel casemanagement genoemd) is een voorziening uit de basisverzekering. Dat betekent dat iedereen met (een vermoeden van) dementie er recht op heeft. De zorg en wachttijden verschillen echter per regio. In sommige regio’s kunnen mensen al voor de diagnose bij de zorgtrajectbegeleider terecht, terwijl anderen na de diagnose maanden moeten wachten tot ze een zorgtrajectbegeleider krijgen toegewezen. 

Alzheimer Nederland

Om de wachtlijsten rondom zorgtrajectbegeleiding dementie aan te kunnen pakken, is het belangrijk om de problemen in kaart te brengen. Daarom zijn Alzheimer Nederland en de NZa een speciaal meldpunt gestart. Iedereen die lang moet wachten of heeft moeten wachten op een zorgtrajectbegeleider dementie, kan dit via dit meldpunt laten weten. Mensen die zich bij de NZa melden krijgen een aantal vragen. De NZa wil zo in kaart brengen of mensen zorgtrajectbegeleiding dementie krijgen en hoe lang mensen moeten wachten. Op basis van uw antwoorden kan de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht.

U kunt zich bij de NZa melden als u:

  • (beginnende) dementie heeft of als uw naaste dementie heeft;
  • behoefte heeft aan een zorgtrajectbegeleider, dus aan één gespecialiseerde zorgverlener die u begeleidt om met de ziekte te leven en de benodigde zorg te regelen;
  • al langer dan zes weken geleden een verzoek om een zorgtrajectbegeleider heeft gedaan bij de wijkverpleging, de huisarts, de arts in het ziekenhuis of uw verzekeraar;
  • en als u contact heeft opgenomen met uw zorgverzekeraar en dit contact niet heeft geleid tot een zorgtrajectbegeleider dementie die u thuis bezoekt.
    Ook als u nu wel een zorgtrajectbegeleider dementie heeft maar daar eerder langer dan zes weken op heeft moeten wachten, kunt u zich melden.

Meldingen kunt u doen bij het meldpunt van de NZa via https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/ of telefonisch via 088 – 770 87 70.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 31 augustus 2023 Jaarbericht 2022: samen zorgen is nodig

    De komende maanden maken we plannen voor 2024. Hoe verging het ons in 2022? Corona was in 2022 bijna verdwenen uit ons dagelijks leven, de komende jaren hebben andere ontwikkelingen onze aandacht nodig. De vraag naar zorg die stijgt, het tekort aan medewerkers dat toeneemt, het aantal mantelzorgers dat daalt. Samen zorgen is nodig. Ofwel: samenzorg. Alleen dán kunnen we de zorg bieden aan onze ouderen in de regio Maas en Waal. Lees meer >