lettergrootte wijzigen
27 mei 2020

Eerste bezoekers weer welkom

Vandaag heeft zorggroep Maas & Waal een van haar locaties beperkt en gecontroleerd opengesteld voor bezoek. Een eerste (bescheiden) stap in de goede richting!

Gefaseerd en gecontroleerd
Als zorggroep Maas & Waal zijn wij blij dat er geen bezwaren zijn vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio), om vanaf vandaag locatie Alde Steeg in Beuningen open te stellen voor bezoek. Het gaat daarbij om een zeer bescheiden, gefaseerde én gecontroleerde openstelling. Daarbij is één keer per week bezoek toegestaan van één vaste bezoeker per bewoner. Op deze manier houden we de kring rondom de bewoners klein, wat het risico op een uitbraak van het virus beperkt.

Waarom Alde Steeg?
In nauw overleg met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de specialisten ouderengeneeskunde van zorggroep Maas & Waal is besloten om Alde Steeg aan te melden voor de tweede reeks verpleeghuizen die deelnemen aan de versoepelde bezoekregeling. Deze locatie is op dit moment, net als de afgelopen maanden, vrij van coronabesmettingen. Dat is een van de eisen die het Ministerie van VWS stelt aan de versoepelde bezoekregeling.

Wanneer volgen de andere locaties?
We realiseren ons dat in deze fase nog niet iedereen kan profiteren van de versoepelde bezoekregeling. De landelijke vereisten zijn streng en versoepeling moet gefaseerd plaatsvinden. Uiteraard vinden ook wij dit belangrijk. We zullen er samen met naasten voor moeten zorgen dat de bezoekregeling veilig en verantwoord plaatsvindt ter bescherming van alle bewoners en medewerkers.

Uiterlijk 15 juni
Met de kennis en ervaring die we opdoen tijdens de bezoekregeling in Alde Steeg zullen de overige locaties worden heropend. Uiterlijk 15 juni zullen al onze zorglocaties die voldoen aan de dan gestelde eisen weer opengesteld worden voor bezoek, mits de omstandigheden dit toelaten natuurlijk.

 

Bezoekregeling

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten