lettergrootte wijzigen
03 apr 2020

Dank voor alle steun en donaties!

Bloemen, muzikale optredens, tekeningen, kaartjes, telefoontjes... . Allemaal initiatieven van Vriendenstichtingen, betrokken burgers, kinderen en bedrijven. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe welkom ze zijn in deze lastige tijd! Het geeft bewoners en medewerkers een geweldig gevoel van steun en verbondenheid. En dat is precies wat er zo hard nodig is.

Persoonsbeschermende middelen
Enkele initiatieven willen we op deze plaats extra uitlichten. Onze bijzondere dank gaat uit naar de volgende bedrijven en personen die de juist nu zo noodzakelijke persoonsbeschermende middelen hebben gedoneerd waarmee onze medewerkers veilig kunnen werken. In één woord: Geweldig!

Groenrijk Beneden-Leeuwen, Vuurwerkbrillen - De Bruin installatietechniek, Mondkapjes -  Moveko Druten, Mondkapjes - Mevrouw Van Tiem uit Beneden-Leeuwen, Mondkapjes - Familie Driessen, Mondkapjes - Mevrouw Van Benthum Beek-Ubbergen, Mondkapjes - Praktijk voor mondhygiëne Beneden-Leeuwen, Mondkapjes en handschoenen - De heer Meyer Beneden-Leeuwen, Vuurwerkbrillen -Zus van Diede Aalbers, mondkapjes - Kennis van Jeanette van Oijen, handschoenen en mondmaskers

Vrijwilligers thuis actief
Verder willen we ook hier onze waardering uitspreken voor onze vrijwilligers waarvan velen noodgedwongen thuis blijven om verspreiding van het virus te voorkomen. Vanuit huis dragen zij hun etentje bij door het contact met bewoners te onderhouden door te bellen. Wat een saamhorigheid!

Bloemenzee
Ooit luidde een reclameslogan 'bloemen houden van mensen'. De bloemen die we ontvingen van onder andere Rabobank, Jumbo Beneden-Leeuwen en Bloemenhuis Coryan brachten inderdaad een hoop warme gevoelens in onze locaties. En de palmtakjes (die eigenlijk palmplantjes zijn geworden) van de Buxuskoning in Winssen zorgden voor een mooi groen begin van de Goede Week.

Aanmelden initiatief
Om te voorkomen dat alle initiatieven tegelijk worden ondernomen of erger, dat er onveilige situaties ontstaan, worden alle acties en cadeautjes centraal gecoördineerd door ons eigen Bureau Welzijn. Zij zorgen ervoor dat leuke activiteiten en verrassingen zoveel mogelijk gespreid worden in de tijd. Hebt u een leuk initiatief, meldt u dit dan aan bij onze Klantenservice (klantenservice@zmw.nl). Zij zorgen ervoor dat het terechtkomt bij Bureau Welzijn.

Tot slot, we beseffen dat we met het noemen van de bovenstaande namen en initiatieven niet volledig zijn. Onze dank en waardering gaat echter uit naar iedereen die bewoners en medewerkers steunt in deze tijd. Heel hartelijk dank aan u allen!

Bloemen Rabobank.jpeg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten