lettergrootte wijzigen
30 jun 2021

Bestuurder zMW neemt na 21 jaar afscheid

Op 8 juli a.s. neemt Bert van Lingen afscheid als bestuurder van zorggroep Maas & Waal (zMW). In de ruim 21 jaar dat hij verbonden is geweest aan zMW en haar juridische voorgangers, heeft hij de organisatie door grote veranderingen geloodst. Altijd met zorg voor een solide bedrijfsvoering en oog voor bewoners en medewerkers.

Hoe het begon
Nauwelijks drie maanden na zijn aanstelling als directeur van de Hostert werd Van Lingen gevraagd het bestuur van de stichting op zich te nemen. De Hostert stond aan de rand van een faillissement. Samen met een collega-bestuurder nam hij de handschoen op, zocht samenwerking met de andere ouderenzorgorganisatie in het Land van Maas en Waal en werkt toe naar een fusie die in 2003 een feit was. Daarmee werd zorggroep Maas & Waal geboren.

Bert van Lingen

Hoe het verder ging
Er werd vervolgens gebouwd (nieuwbouw van locaties) en afgebouwd (aantal verpleeghuiszorgplaatsen). Er volgden zorgstelwijzigingen, veranderingen in bekostiging en een professionaliseringsslag in de breedste zin des woords. Allemaal zonder grote reorganisaties. “Ik heb in mijn leven veel reorganisaties meegemaakt. Daar heb ik de opvatting aan overgehouden dat je dat moet willen voorkomen. Dat kan door goed vooruit te kijken en je op tijd aan te passen. Dan kan veranderen meestal stapsgewijs en dat voorkomt onnodige onrust en kosten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de organisatie financieel solide moet blijven. Dat is de absolute voorwaarde voor alle andere dingen die je doet. Dat wordt in de ouderenzorg nog weleens uit het oog verloren.”

Afscheid en opvolging
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Bert van Lingen afscheid van zorggroep Maas & Waal. Saskia Ermers, sinds 2019 werkzaam binnen zMW als lid van de raad van bestuur, volgt Van Lingen op. “We hebben gezamenlijk Covid het hoofd kunnen bieden. We zijn door een heftige periode gegaan – vooral op de afdelingen met een uitbraak. Maar door de fantastische inzet van alle betrokkenen zijn we er goed doorheen gekomen. Gebleken is dat we meer op afstand kunnen dan we altijd dachten. Een deel van die ervaringen moeten we omzetten naar normale praktijk. Het is aan Saskia, het MT en alle medewerkers om daar verder invulling aan te geven.”

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten