lettergrootte wijzigen
02 mrt 2020

Alert zijn op coronavirus doe je zo

Al sinds de uitbraak in China heeft het coronavirus ook binnen zorggroep Maas & Waal onze aandacht. Nu er ook in Nederland sprake is van de eerste besmettingen is die aandacht verder verhoogd. Als zorggroep Maas & Waal volgen wij de adviezen van het RIVM en de GGD regio Nijmegen op. Wij vragen echter iedereen extra alert te zijn in deze periode van griep en het coronavirus.

Griepklachten
Indien een bewoner of een cliënt koorts heeft en klachten van hoesten en benauwdheid, is het aannemelijk dat deze veroorzaakt worden door een griepvirus. Specialisten ouderengeneeskunde en medewerkers handelen hierbij volgens de richtlijnen hoe te handelen bij griep.

Verdenking coronavirus?
Indien er aanleiding is om een bewoner of cliënt te verdenken van besmetting met het coronavirus, dan is het zaak dat er contact wordt gelegd met een specialist ouderengeneeskunde of een huisarts. Dit geldt alleen als:

  • Een cliënt griepachtige verschijnselen heeft
  • én recent in een van de landen is geweest waar het coronavirus zich heeft verspreid
  • óf als de cliënt recent contact heeft gehad met een persoon die klachten had én die recent teruggekeerd is uit een van de risicolanden.

Hygiëne
Hand- en hoesthygiëne zijn in deze periode van griep en dreiging van het coronavirus extra belangrijk. Een duidelijke instructie vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=ndYiH57VSRo&feature=emb_rel_end.

Alle informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus.

 

coronavirus_1620672310.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten