lettergrootte wijzigen

Actief voor eigen geluk

Actief voor eigen geluk

In Elsenburcht (St. Elisabeth) is sinds medio 2015 een Klankbordgroep actief, een initiatief van Doen wat nodig is! Negen leden telt de Klankbordgroep: zes trotse bewoners, één familielid en twee hoofden. Samen maken ze zich er sterk voor dat de kwaliteit van het leven in Elsenburcht vaker door de ogen van bewoners wordt gezien.

Eens in de drie weken komen de leden van de Klankbordgroep bijeen. Om, zoals een van hen verwoordt, duidelijker de stem van de bewoners te laten horen. De Klankbordgroep zorgt ervoor dat er contact is met alle disciplines en lagen in het huis. “Dus niet alleen met de zorgmedewerkers waar de bewoners dagelijks mee te maken krijgen, maar ook met de schoonmakers, de directie of de fysiotherapeuten.” Belangrijk, omdat punten ter verbetering niet alleen staan of vallen met de goede wil van een individuele medewerker, maar ook met structuren en systemen. Van zowel afdelingen als de organisatie als geheel. “Sinds juni is er een derde persoon in de nachtdienst bij. En dat komt mede door ons”, vertelt Anita van Asperen, dochter van een bewoonster. “Daar zijn wij heel erg blij mee, want het was hard nodig.” Mevrouw Theunissen, een van e bewoonsters, beaamt dat. Zij is gekluisterd aan haar rolstoel en voor zoiets alledaags als een wc-bezoek volledig afhankelijk van de hulp van verzorgenden. “Het is niet fijn is als je ’s nachts hebt gebeld en het duurt heel lang voordat er iemand komt.”

De Klankbordgroep heeft meerdere zaken bespreekbaar gemaakt. Zo wordt er anders omgegaan met oproepen van bewoners dan voorheen. Degene die een oproep beantwoordt, zegt zijn of haar naam en vertelt hoe lang het eventueel duurt voordat de bewoner hulp krijgt. “We hebben de routes en piepersystemen aangepast”, vertelt Jacqueline Simon, hoofd van Elsenburcht. “Daardoor zien bewoners vaker dezelfde medewerkers. Dat zorgt ervoor dat medewerkers en bewoners elkaar sneller en beter leren kennen. Prettiger voor iedereen.”

Wat nu precies het geheim is van het succes van de Klankbordgroep? Transparantie, goed luisteren naar elkaar, je actief opstellen en niet opgeven, klinkt het uit verschillende monden. Anita: “Waar bewoners en familie vroeger nog weleens dachten: ‘ik zeg maar niet wat ik vind, want wat zullen ze wel niet van me denken’, worden hoofden nu eerder in vertrouwen genomen. En medewerkers durven kritisch naar zichzelf en elkaar te kijken.” Ondanks de bereikte successen, wil niemand van een eventuele opheffing van de Klankbordgroep weten. “Voorheen dachten we dat we al best cliëntgericht werkten”, vertelt hoofd Resy van Mulukom. “Maar kijk eens wat er met de komst van de Klankbordgroep is losgekomen! We moeten dus waakzaam blijven naar onszelf, naar het team. Een voormalig lid van de Klankbordgroep vertelde mij op haar sterfbed: “Jullie moeten met Doen wat nodig is! doorgaan. Want het allerbelangrijkste is dat medewerkers écht luisteren naar wat cliënten willen, wat zij aangeven.”

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier