Ik kan tijdelijk niet meer thuis wonen

ZMW_E_0300.jpg

U hoeft zich geen zorgen te maken als uw mantelzorger met vakantie gaat, als u wat extra tijd nodig hebt om te herstellen na een operatie of als u succesvol wilt revalideren na bijvoorbeeld een beroerte. Ook voor een kortdurend verblijf in een van onze locaties heet zorggroep Maas & Waal u van harte welkom.

Voor sommige vormen van kortdurend verblijf (zoals geriatrische revalidatie, herstelverblijf, palliatief terminale zorg, respijtzorg en crisisopvang) heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) en/of een verwijzing van de huisarts nodig. Dat heeft te maken met de bekostiging vanuit de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. In andere gevallen betaalt de gemeente de kosten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (respijtzorg) of dient u zelf de kosten te voldoen (pensionarrangement).

 • Geriatrische revalidatie

  Na een beroerte of een gebroken heup willen de meeste mensen vaak maar één ding: zo snel mogelijk weer naar huis. Binnen zorggroep Maas & Waal streven wij hetzelfde doel na. In het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum (locatie Waelwick) stellen we alles in dienst van een efficiënt revalidatietraject. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen zal uw verblijf in het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum enkele weken tot maanden duren.

 • Herstelverblijf (eerstelijns verblijf)

  Als u na een ziekenhuisopname nog niet voldoende bent aangesterkt om met vertrouwen naar huis te gaan, kunt u een beroep doen op het herstelverblijf. U verblijft dan in een één- of tweekamerappartement van zorggroep Maas & Waal en ontvangt van ons de nodige ondersteuning.
  Als u geen indicatie hebt voor herstelverblijf en toch ondersteuning van ons wenst, kunt u gebruikmaken van ons pensionarrangement.

 • Respijtzorg (logeer & vakantieverblijf)

  Als uw mantelzorger tijdelijk niet in staat is om hulp te bieden, kan zorggroep Maas & Waal de zorg voor u geruisloos overnemen. U verblijft in een van onze appartementen waar u de benodigde zorg en ondersteuning ontvangt van onze professionals. Zo weten u en uw mantelzorger(s) dat alles op een verantwoorde manier geregeld is. Een veilig idee.
  Als u geen indicatie hebt voor respijtzorg en toch ondersteuning van ons wenst, kunt u gebruikmaken van ons pensionarrangement.

 • Crisisopvang

  Wanneer uw gezondheidssituatie plotseling verslechtert of uw mantelzorger wegvalt, kunt u in aanmerking komen voor crisisopvang. Hiervoor is een medische indicatie van een arts nodig. Crisisopvang wordt bij toerbeurt verzorgd door verschillende zorgaanbieders in de regio Nijmegen. U kunt maximaal 14 dagen gebruikmaken van de crisisopvang. In die periode wordt bekeken of u permanent naar huis kunt, tijdelijk naar huis kunt in afwachting van een plek in een zorginstelling, of kunt blijven in een zorglocatie.

 • Pensionarrangement

  Wanneer u om welke reden ook tijdelijk niet thuis wilt verblijven, kunt u een zogenoemd pensionarrangement boeken bij zorggroep Maas & Waal. Voor deze particuliere vorm van zorg hebt u geen indicatie nodig. U betaalt dus zelf voor uw verblijf. De betaling voor de kosten voor verpleging en verzorging is afhankelijk van uw situatie.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

 • 10 december 2018 DemenTalent in Maas & Waler

  In de Maas & Waler stond een mooi artikel over DemenTalent in Beuningen. Hoe talentvolle vrijwilligers met dementie betrokken blijven bij de maatschappij door hun talent in te zetten. Lees meer >