lettergrootte wijzigen

Ik kan tijdelijk niet meer thuis wonen

ZMW_E_0300.jpg

U hoeft zich geen zorgen te maken als u wat extra tijd nodig hebt om te herstellen na een operatie of als u succesvol wilt revalideren na bijvoorbeeld een beroerte. Ook voor een kortdurend verblijf in een van onze locaties heet zorggroep Maas & Waal u van harte welkom. 

Voor sommige vormen van kortdurend verblijf (zoals geriatrische revalidatie, herstelverblijf, palliatief terminale zorg en crisisopvang) heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en/of een verwijzing van de huisarts nodig. Dat heeft te maken met de bekostiging vanuit de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. 

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van kortdurend verblijf neem dan contact op met de Zorgbemiddeling van zMW via de Klantenservice (0487 - 59 96 66 of klantenservice@zmw.nl). 

  • Geriatrische revalidatie

    Na een beroerte of een gebroken heup willen de meeste mensen vaak maar één ding: zo snel mogelijk weer naar huis. Binnen zorggroep Maas & Waal streven wij hetzelfde doel na. In het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum (locatie Waelwick) stellen we alles in dienst van een efficiënt revalidatietraject. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen zal uw verblijf in het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum enkele weken tot maanden duren.

  • Herstelverblijf (eerstelijns verblijf)

    Als u na een ziekenhuisopname nog niet voldoende bent aangesterkt om met vertrouwen naar huis te gaan, kunt u een beroep doen op het herstelverblijf. U verblijft dan in een één- of tweekamerappartement van zorggroep Maas & Waal en ontvangt van ons de nodige ondersteuning.

  • Crisisopvang

    Wanneer uw gezondheidssituatie plotseling verslechtert of uw mantelzorger wegvalt, kunt u in aanmerking komen voor crisisopvang. Hiervoor is een medische indicatie van een arts nodig (voor een aanvraag kunt u zich wenden tot uw eigen huisarts). Crisisopvang wordt bij toerbeurt verzorgd door verschillende zorgaanbieders in de regio Nijmegen. U kunt maximaal 14 dagen gebruikmaken van de crisisopvang. In die periode wordt bekeken of u permanent naar huis kunt, tijdelijk naar huis kunt in afwachting van een plek in een zorginstelling, of kunt blijven in een zorglocatie.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten