lettergrootte wijzigen

Ik heb dementie en wil thuis ondersteund worden

MW_SE_0099.jpg

Als bij u of uw partner dementie is vastgesteld, brengt dat veel vragen met zich mee. Rondom de zorg bijvoorbeeld. Als u de wens hebt om zo lang mogelijk (met uw partner) thuis te blijven wonen, kan zorggroep Maas & Waal u daar op verschillende manieren in ondersteunen.

Allereerst door adviezen te geven waarmee u en uw partner beter leren omgaan met de situatie. Daarnaast beschikken wij over een ervaren team thuiszorgmedewerkers en behandelaars. Vanuit hun deskundigheid en expertise bieden zij zorg, behandeling en begeleiding, gewoon bij u aan huis.

U kunt ook een of meerdere dagdelen onze dagbegeleiding en dagbehandeling bezoeken. Daar proberen we met verschillende therapieën en activiteiten uw geestelijke en/of lichamelijke conditie te handhaven of te verbeteren.

Ga naar de website van Netwerk100 voor meer informatie en aanmelden.

 • Dagbehandeling

  Aan de hand van verschillende therapieën en activiteiten richten wij ons op het handhaven of verbeteren van uw geestelijke en/of lichamelijke conditie. U kunt hierbij denken aan geheugenconcentratietraining en schrijftraining, maar ook fysio- en ergotherapie om alledaagse vaardigheden als lopen, koffiezetten en eten koken op peil te houden. Onze dagbehandeling vindt plaats in St. Elisabeth (Beneden-Leeuwen), De Hof (Kasteelhof in Druten) en Waelwick (Ewijk).
  Om deel te nemen aan de dagbehandeling hebt u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig (zie 'Meer weten', aan de rechterkant van deze pagina).

 • Dagbegeleiding

  Door het bieden van structuur in het dagelijkse leven, en het ondersteunen bij het behoud van praktische vaardigheden, bevorderen dan wel stabiliseren wij uw zelfredzaamheid. Daardoor kunt u zolang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen. Ook ontlast onze dagbegeleiding uw naasten en/of mantelzorger. Onze dagbegeleiding vindt plaats in St. Elisabeth (Beneden-Leeuwen), De Kasteelhof (Druten) en Waelwick (Ewijk).
  Om deel te nemen aan de dagbegeleiding hebt u een verwijzing in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente nodig. Hiervoor verwijzen wij u naar uw gemeente. Dat geldt niet voor ouderen in de gemeente Beuningen. Zij kunnen zich rechtstreeks wenden tot zorggroep Maas & Waal voor de aanvraag van dagbegeleiding vanuit de Wmo (0487 - 599666 of klantenservervice@zmw.nl).

 • Zorgtrajectbegeleider dementie

  Wanneer u een vermoeden hebt dat uzelf of uw partner dementie heeft, kunt u een beroep doen op de zorgtrajectbegeleider dementie. Zij weet hoe het dementieproces verloopt en welke hulp er mogelijk is. Ook regelt de zorgtrajectbegeleider dementie de hulp die u nodig hebt en stemt zij deze af met uw huisarts en andere zorgverleners. Bij 'Meer weten' aan de rechterkant van deze pagina vindt u meer informatie.

 • (Wijk)verpleging

  U hebt een wond die verzorgd moet worden, u moet periodiek medicatie toegediend krijgen of hebt een andere vorm van geneeskundige zorg nodig waar u thuis hulp bij wenst? Onze deskundige en ervaren (wijk)verpleegkundigen helpen en ondersteunen u in dit soort situaties.

 • Advies, instructie, voorlichting (AIV)

  U heeft vragen over bijvoorbeeld chronische ziekten, het ouder worden, medicatiegebruik of verminderde mobiliteit en wilt daar eens met iemand over praten? Op uw verzoek komen de wijkverpleegkundigen van zorggroep Maas & Waal bij u thuis om uw vragen of problemen te bespreken. Ook geven zij (indien nodig) advies, instructie of voorlichting. Bijvoorbeeld over het naleven van leefregels bij verschillende ziektebeelden.

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten