lettergrootte wijzigen

Hoe kan ik mijn stem laten horen binnen zMW?

Medezeggenschap van cliënten is binnen zorggroep Maas & Waal op verschillende manieren geregeld. Informeel via klankbordgroepen, huiskamer- en rond-de-tafel-gesprekken. En formeel via cliëntenraden. Binnen iedere locatie van zorggroep Maas & Waal is een lokale cliëntenraad actief. Die cliëntenraden worden gevormd door bewoners, contactpersonen van bewoners, en/of andere betrokkenen en behartigen de belangen van bewoners. Zij vergaderen periodiek over de dagelijkse gang van zaken binnen een locatie. Tijdens deze vergaderingen schuiven regelmatig leidinggevenden aan om advies te vragen of zaken uit te leggen.

Naast de lokale cliëntenraden, is er binnen zorggroep Maas & Waal één centrale cliëntenraad. Deze wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de lokale cliëntenraden. In de centrale raad worden beleidsmatige onderwerpen besproken en van advies voorzien die alle cliënten aangaan.

De centrale cliëntenraad is te bereiken via de ondersteuner van de CCR estherpaijmans@zmw.nl en bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw R. Nijsse, namens Alde Steeg in Beuningen en Waelwick in Ewijk
  • Mevrouw E. Bruisten, namens Alde Steeg in Beuningen
  • De heer W. de Waal, namens Alde Steeg in Beuningen
  • De heer H. Timmer, namens De Kasteelhof in Druten
  • Mevrouw M. de Ruiter-Coppes, namens St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen
  • De heer H. Visser, onafhankelijk lid
  • De heer J. van Sonsbeek, onafhankelijk lid en voorzitter

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 04 juli 2023 Brandbrief aan minister Helder: wij willen en het kan, doet u mee?

    Samen met 45 andere zorgaanbieders uit de provincie Gelderland stuurden we vandaag een brandbrief aan minister Helder. Wij zien een complete stilstand aankomen van de transformatie van de ouderenzorg. Wij willen graag in beweging zijn en blijven. Maar met de overheidsmaatregelen die de minister onlangs voorstelde, kan dat niet. Wij vragen dringend om haar actie en ingrijpen. Lees meer >