lettergrootte wijzigen

Hoe kan ik mijn stem laten horen binnen zMW?

MW_KD_0225.jpg

Medezeggenschap van cliënten is binnen zorggroep Maas & Waal op verschillende manieren geregeld. Informeel via klankbordgroepen, huiskamer- en rond-de-tafel-gesprekken. En formeel via cliëntenraden. Binnen iedere locatie van zorggroep Maas & Waal is een lokale cliëntenraad actief. Die cliëntenraden worden gevormd door bewoners, contactpersonen van bewoners, en/of andere betrokkenen en behartigen de belangen van bewoners. Zij vergaderen periodiek over de dagelijkse gang van zaken binnen een locatie. Tijdens deze vergaderingen schuiven regelmatig leidinggevenden aan om advies te vragen of zaken uit te leggen.

Naast de lokale cliëntenraden, is er binnen zorggroep Maas & Waal één centrale cliëntenraad. Deze wordt gevormd door afgevaardigden vanuit de lokale cliëntenraden. In de centrale raad worden beleidsmatige onderwerpen besproken en van advies voorzien die alle cliënten aangaan.

De centrale cliëntenraad is te bereiken via de ondersteuner van de CCR estherpaijmans@zmw.nl en bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw R. Nijsse, namens Alde Steeg te Beuningen
  • De heer W. de Waal, namens Alde Steeg te Beuningen
  • De heer H. Timmer, namens De Kasteelhof te Druten
  • Mevrouw M. de Ruiter-Coppes, namens St. Elisabeth te Beneden-Leeuwen
  • Mevrouw M. van Leeuwen, namens St. Elisabeth te Beneden-Leeuwen
  • De heer H. Visser, onafhankelijk lid
  • De heer J. van Sonsbeek, onafhankelijk lid en voorzitter

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier

Nieuws en berichten

  • 13 april 2022 Hoe gaat het met de mantelzorgers van mensen met dementie?

    ​Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland onderzoekt wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kan ze beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij voor zorgen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg invullen. Lees meer >