lettergrootte wijzigen
06 dec 2017

Presentatie onderzoeksresultaten gezondheidsonderzoek

Er wordt deze avond praktisch aan de slag gegaan met de resultaten van het vierjaarlijkse onderzoek. Gestart wordt met de opbrengsten van het onderzoek. Daarna wordt er met de aanwezigen gesproken over de volgende twee thema’s:

  • Ouderen in de gemeente Beuningen – denk aan gezondheid, mee kunnen doen, bewegen, overgewicht, gespreksgroepen over ouder worden, et cetera.
  • (Jong)volwassenen (19–35 jaar) in de gemeente Beuningen - over deze groep komen opvallende resultaten uit het onderzoek. Denk aan eenzaamheid en financiële en psychische problemen.
Samen met u en andere aanwezigen wordt er geïnventariseerd of u de resultaten van het onderzoek herkent. Wat doen we al in Beuningen? Is dat bij iedereen bekend? Zijn er zaken die we binnen het vrijwilligerswerk en de verschillende organisaties kunnen oppakken? En waar moet de aandacht de komende periode op liggen? 

De avond is bedoeld voor professionals en vrijwilligers op het gebied van zorg en preventie en belangstellende inwoners.
Deze avond wordt vanuit de Stuurgroep Preventie georganiseerd door de gemeente Beuningen, GGD Gelderland Zuid en de Vrijwilligersacademie Beuningen (onderdeel van Perspectief).

Wanneer en waar? Woensdag 6 december 2017, Theater de Molen Beuningen.
Inloop vanaf 19:00 uur, start programma om 19.30, einde 21:30 uur.

vip_logo_0.jpg

Direct contact over wonen en zorg?

Onze klantenservice helpt u graag

(0487) 59 96 66
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur Klantenservice@zmw.nl Contactformulier